Overzicht van thema's

Waarschuwingen van God

God heeft niet alleen deze wereld en alle mensen geschapen, maar ook verteld hoe de mensen met elkaar en met Hem om moeten gaan. Wanneer het fout gaat en God moet ingrijpen, laat Hij dat vooraf weten.
Bijbelboek: Amos Trefwoorden: Leven - Profetie - Waarschuwing

De manier om bij de Vader te komen

Er leiden vele wegen naar Rome, luidt het gezegde. Maar er is maar een manier om bij de Vader in de hemel, bij God de Schepper te komen.
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Hemel - Leven - Waarheid

Je leven verliezen om het te behouden

Het lijkt normaal om te knokken voor je leven, je best te doen om het te behouden. Daarom klinken de woorden van Jezus Christus wellicht onwerkelijk.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Dood - Kruis - Leven

Het loon en de oogst

In het leven van vandaag werken we. We zaaien als het ware voor een oogst. Die oogst wordt binnengehaald in ons volgende leven; het eeuwige leven.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Leven - Nieuwe ik - Oude ik - Vrijheid - Zonde

Gratis eten en drinken

Er zijn mensen die veel geld betalen voor voedsel dat ongezond is en voor drinken dat onze dorst niet wegneemt. In het onderstaande Bijbelgedeelte wordt iets beters aangeboden. En gratis.
Bijbelboek: Jesaja Trefwoorden: Leven - Luisteren - Vrede - Zoeken