De manier om bij de Vader te komen

Er leiden vele wegen naar Rome, luidt het gezegde. Maar er is maar een manier om bij de Vader in de hemel, bij God de Schepper te komen.

6 Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

Johannes 14:6 (NBV)

Jezus Christus is de weg naar de Vader. Niemand kan bij de hemelse Vader komen dan door de Heer Jezus. Dat komt omdat Hij de weg, de waarheid en het leven is.

De weg

We kunnen bij de Vader komen door een weg. Deze weg heeft Jezus Christus gemaakt toen Hij ongeveer 2000 jaar geleden aan een kruis voor onze zonden stierf. Hij heeft deze zonden vergeven en ons met God de Vader verzoend. Hij is de Enige Die dit voor ons gedaan heeft. Daarom is Jezus niet een weg, maar dé weg.

De enige weg om het goed te maken met God en eeuwig leven van God te ontvangen, is door het offer, dat Jezus Christus voor ons heeft gebracht, aan te nemen; door met Hem Zelf te gaan wandelen.

De waarheid

Er zijn veel "waarheden" in deze wereld. Sommige waarheden zijn zo eenvoudig als: Een eend is een dier. Andere "waarheden" zijn verweven in allerlei godsdiensten. Geen van deze waarheden kan ons dichter bij God brengen.

De waarheid Die Jezus Christus spreekt, en Zelf is, brengt ons wél dichter bij God. Dat maakt Jezus Christus niet tot een waarheid, maar het maakt Hem tot dé waarheid. Geloven in die Waarheid brengt ons bij God de Vader.

Het leven

Ons leven op aarde houdt een keer op. Voor iedereen. Na dit gaat ons leven door. Dat geldt ook voor iedereen. Waar we dat leven doorbrengen hangt af van onze keuze hier op aarde, voor of tegen Jezus de Zoon van God. Leven we voor eeuwig van God gescheiden, dan heet dat de tweede dood (zie onder andere Openbaring 20:14). Wanneer we voor eeuwig mogen leven in Zijn aanwezigheid, dan hebben we het Leven met een hoofdletter ontvangen.

Jezus Christus heeft dit eeuwige leven en Hij is dit leven. Wie bij Hem hoort zal leven! De Heer zegt dat in Johannes 11:25, "Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven."

Kent u iemand die de weg nog niet weet, die de waarheid nog niet kent, die het leven nog niet ontvangen heeft? Wijs, met woord en daad, op de Here Jezus.

Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Hemel, Leven, Waarheid