Waarschuwingen van God

Onze God is een God Die spreekt. Hij heeft niet alleen deze wereld geschapen en alle mensen die daarop leven, maar ons ook verteld hoe we met elkaar en met Hem om moeten gaan. Ook wanneer het erg fout gaat en God moet ingrijpen, laat Hij dat vooraf weten.

6 Klinkt ooit in een stad de ramshoorn zonder dat haar inwoners bang worden? En geschiedt er ooit onheil in een stad zonder toedoen van de HEER? 7 Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.

Amos 3:6-7 (NBV)

Wanneer God moet ingrijpen, bijvoorbeeld vanwege grove zonden van een volk, dan laat Hij dat door een profeet vooraf weten.

God waarschuwt ons, want Hij spreekt

In een lange opsomming, die al in vers 3 begint van Amos hoofdstuk 3, maakt God duidelijk dat Hij altijd door Zijn profeten zal spreken. Hij zal niet zomaar beginnen met een oordeel, zonder dat Hij dit heeft aangekondigd. Dit is ook te lezen in Genesis 18. Voordat God het oordeel over Sodom en Gomorra uitvoert, vertelt Hij het eerst aan Zijn vriend Abraham (Genesis 18:17).

God straft een volk, want Hij is heilig

De reden dat God een volk straft wanneer het zonder ophouden Hem beledigt door Zijn wetten te overtreden, is omdat God heilig is. Hij heeft beloofd om Israël en Zijn kinderen, de volgelingen van Christus, te beschermen. Wanneer die bedreigd of aangevallen worden door anderen, zullen de gevolgen niet uit kunnen blijven.

Voorbeelden van de strafmaatregelen van God zijn in overvloed te vinden in veel profetische boeken in het Oude Testament, maar ook in het boek Openbaring.

Wat is onze houding ten opzichte van Israël? Hoe gaan wij om met (mede)Christenen? Gaan we serieus om met de Naam van God?

God wil bekering, want zo is Hij

Behalve dat God Zijn wil bekend maakt, is het Zijn verlangen dat mensen zich bekeren. Abraham kreeg de gelegenheid te bidden voor de steden Sodom en Gomorra. Jona profeteerde in Ninevé waarna de hele stad zich tot God keerde (Jona 3:5-10).

Lees dit prachtige vers uit Ezechiël en ontdek dat God levens wil redden!

23 Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? - spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.

Ezechiël 18:23 (NBV)

God waarschuwt. Wanneer we luisteren zullen we leven.

Bijbelboek: Amos Trefwoorden: Leven, Profetie, Waarschuwing