Gratis eten en drinken

Er zijn mensen die veel geld betalen voor voedsel dat ongezond is en voor drinken dat onze dorst niet wegneemt. In het onderstaande Bijbelgedeelte wordt iets beters aangeboden. En gratis.

1 Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
2 Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal.
3 Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als bevestiging van mijn liefde voor David.

Jesaja 55:1-3 (NBV)

Het volk Israël was, vanwege zijn zonden, uit hun land weggevoerd naar Babel. Nu mogen ze terugkeren naar hun land. God roept ze en belooft geweldige zegeningen. Leven in overvloed.

Kopen zonder geld

Bij God mag je komen, ook al heb je geen geld. Hij geeft te eten en te drinken, zonder dat we hoeven te betalen. Het gaat hier niet om ons dagelijks onderhoud, ook al wil Hij ook hierin voor ons voorzien. Maar het gaat verder. Deze belofte verwijst naar Jezus Christus. Die was nog niet geboren toen dit geschreven werd. Jezus heeft gezegd dat Hij het Levende Water is en het Brood des Levens. Wanneer we deel hebben aan Hem, zullen we nooit meer honger of dorst hebben (Johannes 6:35).

Hierheen! De uitnodiging die we hier krijgen maakt duidelijk dat het Gods verlangen is dat we komen. Hij weet wat we nodig hebben. Hij wil het ons graag geven.

Onjuiste uitgaven

Zelf weten we soms niet wat we nodig hebben. We kunnen soms uren, dagen of zelfs jarenlang zoeken naar dingen die onze honger stillen, de leegte in ons hart vullen. Dit wordt gezocht in godsdienst, in het verzamelen van bezittingen of bijvoorbeeld in het zoeken van erkenning. Dat kost ons veel tijd. In sommige gevallen betalen we een nog hogere prijs. Ons gezin. Onze gezondheid.

En dat, terwijl er een gratis overvloedige maaltijd voor ons klaarstaat. Wie Jezus Christus in zijn of haar leven toelaat zal een vervulling vinden die voorheen onbekend was (vergelijk Filippenzen 4:7).

Zoeken, luisteren en leven

Om dit Levende Water en het Brood des Levens te vinden, moeten we wel zoeken. Een paar verzen verderop (in Jesaja 55:6) staat: "Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is." God laat Zich vinden. God is dichtbij. Iemand heeft eens gezegd: Al ben je nog zo ver afgedwaald van God, het is maar één stap terug naar Hem.

Die stap neem je door te luisteren (vers 3). Hij spreekt tot ons door de Bijbel. Wanneer we op Zijn uitnodiging positief reageren, dan sluit Hij een verbond met ons. Dit verbond is voor eeuwig. We hebben dan vriendschap met God en mogen in Zijn hemel wonen, voor altijd.

Bijbelboek: Jesaja Trefwoorden: Leven, Luisteren, Vrede, Zoeken