God is er toevallig ook

In het boek Esther komt het woord God of Heer niet voor. Toch is God veelvuldig aanwezig en grijpt onzichtbaar in voor Zijn volk. Zo onzichtbaar dat we zouden denken: is dit toeval?

Hieronder staan een aantal verzen uit het boek Esther, die het verhaal vertellen van een toevallige samenloop van omstandigheden. Het leest makkelijk, als een spannend verhaal.

5:9 Haman verliet het paleis die dag vrolijk en goedgehumeurd. Maar zodra hij in de Koningspoort Mordechai zag, die niet opstond en niet van ontzag voor hem beefde, werd hij woedend... 14 Zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden zeiden toen tegen hem: 'Laat een paal neerzetten van vijftig el hoog en zeg morgenochtend tegen de koning dat Mordechai daaraan moet worden gehangen. Dan kun je daarna vrolijk met de koning aan tafel gaan.' Dat voorstel beviel Haman, en hij liet de paal klaarzetten...
6:1 Die nacht kon de koning niet in slaap komen. Daarom gaf hij bevel de kronieken te brengen, het boek met de gedenkwaardige gebeurtenissen van het rijk. Daaruit liet hij zich voorlezen. 2 Op zeker moment kwam men bij het gedeelte waarin stond dat Mordechai iets had onthuld over Bigtan en Teres, twee eunuchen die de koning als lijfwacht dienden, en wel dat zij een plan hadden beraamd om koning Ahasveros om het leven te brengen. 3 'Welk eerbewijs of welke onderscheiding is daarvoor aan Mordechai gegeven?' vroeg de koning. 'Er is hem niets gegeven,' antwoordden zijn kamerdienaars. 4 Daarop vroeg de koning: 'Is er iemand in de hof?' Nu was Haman zojuist in de buitenhof van het paleis gekomen om de koning te zeggen dat hij Mordechai aan de paal moest hangen die Haman voor hem had laten klaarzetten... 6 Toen Haman binnengekomen was, vroeg de koning hem: 'Wat moet er gedaan worden als de koning iemand eer wil bewijzen?' Haman dacht bij zichzelf: Aan wie zou de koning meer eer willen bewijzen dan aan mij? 7 En hij antwoordde de koning: 'Als de koning iemand eer wil bewijzen ... 10 Daarop zei de koning tegen Haman: 'Haal snel het gewaad en het paard waarover u hebt gesproken en handel op de voorgestelde manier met de Jood Mordechai, die dienstdoet in de Koningspoort. Laat niets van wat u hebt voorgesteld achterwege.'

Esther 5:9 en 5:14, 6:1-4, 6-7, 10 (NBV)

Aanval

Mordechai en Esther worden door God gebruikt om het plan, om alle Joden te vermoorden, tegen te houden. In de ogen van Satan, de vijand van God en het Joodse volk, moet dit plan worden gestopt, dus moet Mordechai dood. De planning van die dood lazen we in vers 14.

Toeval

Heel toevallig kan de koning die nacht niet slapen en laat zich toevallig voorlezen uit de Kronieken, waarbij toevallig het deel voorgelezen wordt over Mordechai, die toevallig een moordaanslag op de koning wist te voorkomen. Toevallig komt de koning op het idee te vragen wat voor beloning Mordechai heeft gehad, wat hij toevallig nog niet heeft gehad. De koning wil direct advies en vraagt wie er (heel vroeg in de morgen) in de buitenhof is. Dat is toevallig Haman, die op het punt staat te vragen of hij Mordechai mag doden. Haman moet aan Mordechai de eer gaan bewijzen en wordt vernederd. Mordechai blijft in leven.

Onzichtbaar voor ons

Ook wanneer we God niet zien, wanneer we denken dat Hij Zich niet met ons bemoeit, is Hij actief en spingt Hij op de bres voor ons. Dat geldt zowel voor ons persoonlijk leven, als voor ons land, waarin Hij op de achtergrond Zijn macht uitoefent in de gebeurtenissen. En het geldt nog steeds voor het volk Israël dat, hoewel het misschien niet denkt aan hun God, door God geholpen en beschermd wordt.

Geloven we dat God ons op die manier, onzichtbaar vanuit de achtergrond, leidt? Zo ja, dan zullen we regelmatig toevallige gebeurtenissen aan Hem toe kunnen schrijven.

Bijbelboek: Esther Trefwoorden: Geloof, Gods wil, Leiding