Op de weg van het leven blijven

Er zijn allerlei omstandigheden die ons van de rechte weg kunnen afleiden. Wat mensen zeggen of schrijven, of bepaalde gebeurtenissen, bepalen vaak welke besluiten we nemen.

De verzen die voorafgaan aan onderstaande passage, gaan over geestelijke strijd. Hier wijst Judas ons op een goede houding om weerstand te kunnen bieden tegen dwaalleer en misleidende omstandigheden, die ons van ons geloof willen afbrengen.

20 Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, 21 houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.

Judas 1:20-21 (NBV)

Het fundament van ons geloof

Ons geloof is het fundament voor ons leven. Wanneer we bouwen op wat we zien, of zelf kunnen, of op oude ervaringen, kan het zijn dat we bouwen op zand (vergelijk Lucas 6:47-49). In geloof aanvaarden we Jezus Christus als onze Verlosser, als onze Leidsman, Die de weg wijst. We aanvaarden in geloof Gods woorden als waarheid waarop we kunnen bouwen.

Het is niet zomaar een geloof. Het geloof dat we op Jezus Christus richten is heilig. Zeer heilig. Het is zo bijzonder, dat je er een heel leven op kunt bouwen.

Leiding bij onze gebeden

Wie wil weten of een gedachte of besluit ons dicht bij God houdt, of juist laat afdwalen, mag dat zelf aan God vragen. Dit gebed zal door God worden beantwoord, want Hij wil graag dat wij Zijn wil kennen. Daarom wil de Heilige Geest onze gebeden leiden, zodat we goed op de Vader afgestemd blijven. Dat helpt ons om op het rechte pad te blijven.

Gericht zijn op Gods liefde en barmhartigheid

Wanneer iemand wat zegt, schrijft of laat zien, dat ons in verwarring brengt over ons geloof, of wanneer er iets gebeurt dat ons weg trekt van de rechte weg, hou dan vast aan de liefde van God. Die liefde is het, die ons op de weg van het leven heeft gebracht. Door na te denken over Gods liefde voor ons, en over Zijn barmhartigheid waarmee Hij ons gered heeft, houden we ons vast en worden we niet zo snel van onze plaats getrokken.

Het is mogelijk om in moeilijke omstandigheden op de weg van het leven te blijven. Ons geloof geeft ons een sterk fundament. Onze gebeden om hulp mogen geleid worden en Gods liefde is een vast punt waar we ons aan mogen vasthouden.

Bijbelboek: Judas Trefwoorden: Fundament, Geloof, Leiding