Overzicht van thema's

Daden zijn luider dan woorden

Onze daden spreken vaak luider dan onze woorden. Laat daarom ons spreken en ons doen met elkaar in overeenstemming zijn.
Bijbelboek: Titus Trefwoorden: Daden - Evangelisatie - Getuigenis - Spreken - Woorden

Het prijzen van Gods Woord

De Bijbel is gewoon een boek, van papier, met zwarte inkt bedrukt en soms in een leren kaft gebonden. Christenen zijn niet geneigd om de Bijbel te vereren of aanbidden. Ook wordt Gods Woord niet verheven of geprezen.
Bijbelboek: 2 Tessalonicenzen Trefwoorden: Bijbel - Evangelisatie - Woord

Geen redding zonder Gods Woord

Uit de woorden van Paulus in Romeinen 10 blijkt dat het niet mogelijk is gered te worden zonder Gods Woord.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Bijbel - Evangelisatie - Redding

Lees, leef en geef door

De Bijbel is bedoeld om te lezen, na te leven en weer door te geven.
Bijbelboek: Ezra Trefwoorden: Bijbel - Evangelisatie - Gehoorzaamheid - Leven - Onderwijs

Het werk van Jezus op aarde

Het werk dat Jezus Christus deed op aarde was het op verschillende manieren bereiken van een doel.
Bijbelboek: Marcus Trefwoorden: Evangelisatie - Onderwijs - Verlossing - Werk Jezus