Daden zijn luider dan woorden

Onze daden spreken vaak luider dan onze woorden. Wie iets beweert, maar zelf iets anders doet, komt ongeloofwaardig over. Laat daarom ons spreken en ons doen met elkaar in overeenstemming zijn.

7 Geef zelf met goede daden het voorbeeld, laat je leer zuiver en waardig zijn, 8 en verkondig de heilzame, onbetwistbare boodschap, zodat onze tegenstanders beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen.

Titus 2:7-8 (NBV)

Hier krijgt een gemeentewerker, Titus genaamd, instructies van Paulus over het opbouwen van een geloofwaardig werk in de gemeente op Kreta. We kunnen er verschillende dingen uit leren, ook als we zelf geen gemeentewerk doen.

Zowel daad als woord goed

Als onze daden goed zijn, maar onze woorden niet zuiver, of andersom, zal dat elkaar opheffen zodat we niets bereiken. Titus werd opgedragen oudere mensen en jongere mensen instructies te geven over hun gedrag en hun plaats thuis en in de gemeente. Daar hoort de taak bij om al die dingen zelf, in zijn eigen leven, voor te leven. Zo kunnen de gelovigen op Kreta aan het leven van Titus zien wat hij bedoelt met zijn woorden.

Is wat u zegt betrouwbaar en zuiver? Hoe passen uw daden daarbij?

Waardige verkondiging

Of iemand nu op zondag preekt, op donderdagavond evangeliseert, of op andere momenten een collega iets vertelt over zijn geloof, in alle gevallen is dit de verkondiging van Gods Woord. Pas wanneer de woorden die we spreken waarheid zijn (en "waardig zijn") en onze daden daar goed bij passen, gaan mensen begrijpen dat Gods woord heilzaam is (genezing brengt) en onbetwistbaar is (de waarheid is).

Geen tegenspraak of kwaadsprekerij

Wie luistert naar mooie woorden en daarna daden ziet die daar tegenin gaan zal moeilijk overtuigd worden. De daden spreken te luid! Andersom is ook waar. Wie luistert naar mensen die leven wat ze zeggen wordt snel en makkelijk overtuigd. De daden bevestigen de woorden.

Daar stopt de tegenspraak en mensen kunnen niets kwaads meer over ons zeggen. Laten we daarnaar blijven streven: Dat God eer ontvangt omdat ons leven en ons spreken een afstraling zijn van Zijn prachtige waarheid.

Bijbelboek: Titus Trefwoorden: Daden, Evangelisatie, Getuigenis, Spreken, Woorden