De hoge positie van een nederig mens

We zien om ons heen dat mensen zoeken naar hoge posities. Dit gaat vaak samen met rijkdom en invloed. In Gods Koninkrijk is het precies andersom.

9 Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde, 10 en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld. 11 Als de zon gaat branden en het gras door de hitte verdort, valt de bloem af en is het gedaan met zijn schoonheid. Zo zal ook de rijke vergaan terwijl hij volop met zijn zaken bezig is.

Jakobus 1:9-11 (NBV)

Tijdelijke schoonheid

Of we nu aanzienlijk zijn of onbelangrijk, rijk of arm, knap of minder mooi, vers 11 zegt dat we allemaal zullen vergaan. Al deze dingen, die we in dit leven misschien heel belangrijk vinden, zijn maar tijdelijk. Wanneer we naar de reclames kijken, gaan ze eigenlijk allemaal over rijkdom, geld lenen of winnen, mooie auto's en schoonheid.

We mogen genieten van wat we hebben ontvangen. Maar het is wel goed wanneer we ons realiseren dat het slechts tijdelijk is. Uiteindelijk gaat het om iets anders.

Een nederig mens

Iemand die andere mensen belangrijker vindt dan zichzelf is nederig (vergelijk Filippenzen 2:3). Die let niet alleen op zijn eigen belang. Wie rijk wil zijn of mooi, of aanzien wil hebben of invloed, die let vooral op zichzelf. Dat past niet bij nederige mensen.

Dit is precies wat een nederig mens zijn hoge positie geeft. Niet in de ogen van mensen, die denken dat status en rijkdom de positie bepalen. Jakobus zegt dat deze dingen maar tijdelijk zijn. De zon schijnt even en de bloem verdort. Weg bloem. Weg schoonheid.

Hoge positie

De rijke gelovige mag weten dat hij Jezus Christus net zo hard nodig heeft als een onaanzienlijke gelovige. Dat geeft hem een nederige staat, waar hij trots op mag zijn. De onaanzienlijke gelovige mag trots zijn omdat hij weet dat hij, door het reddingswerk van Jezus Christus, ongelofelijk kostbaar is in Gods ogen.

We mogen nederig trots zijn op onze hoge waarde in Christus.

Bijbelboek: Jakobus Trefwoorden: Invloed, Nederigheid, Rijkdom, Trots