Soorten rijkdom

Een trotse vader zei eens: Ik ben de rijkste man ter wereld. In het blad Fortune staan statistieken over miljardairs. Hoe dan ook, rijkdom wordt afgemeten aan iets wat je bezit. Er is echter nog een vorm van rijkdom.

17 Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. 18 En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. 19 Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.

1 Timoteüs 6:17-19 (NBV)

Verkregen rijkdom

Rijkdom die verkregen is heeft te maken met ons bezit. We hebben hard gewerkt voor veel geld, bijvoorbeeld. Het is niet verstandig daar onze hoop op te vestigen, omdat het heel onzeker is. Een financiële crisis kan onze zekerheid heel makkelijk wegnemen.

Rijkdom die we van God ontvangen is zeker. Dan gaat het niet om overdadig veel geld of goederen, maar om een liefhebbende God Die ons rijkelijk van alles voorziet. De reden dat God het ons geeft is om ervan te genieten; niet om er onze hoop op te stellen. We hopen op God! Hij is eeuwig en verandert nooit.

De nieuwe rijkdom

We worden opgedragen om rijk te zijn aan goede daden. Dat is een nieuwe vorm van rijkdom. Het wordt gekenmerkt door eigenschappen van het Koninkrijk van God, waarin alles anders is dan in onze eigen koninkrijken. In scherpe tegenstelling tot de hebberigheid van onze "graaicultuur", ontstaat deze nieuwe rijkdom door vrijgevigheid en bereidheid om te delen.

Rijk worden door weg te geven is een nieuwe manier van denken, die ons misschien vreemd overkomt. We worden niet voor niets opgedragen vernieuwd te worden in ons denken, omdat in Gods Koninkrijk alles anders gaat, wat blijkt uit Bijbelverzen als: "Het is beter te geven dan te ontvangen".

Blijvende rijkdom

Door onze verkregen rijkdom, die we op een eerlijke manier en door Gods zegenende invloed ontvangen hebben, in te zetten voor anderen, bouwen we een fundament voor de toekomst. Mensen die het eeuwig leven ontvangen, op basis van het verlossingswerk van Jezus, mogen leven als mensen die rijk zijn en dit inzetten voor anderen. Tot eer van de Koning.

Bijbelboek: 1 Timoteüs Trefwoorden: Geven, Hoop, Rijkdom, Toekomst