Rijkdom

We horen van mensen om ons heen dat je, als je rijk wilt worden, hard moet werken. De onderstaande tekst heeft daar een bijzondere mening over.

Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.

Spreuken 10:22 (NBV)

Wat is rijkdom?

Rijkdom heeft te maken met het ervaren van overvloed. Mensen die zich geen zorgen hoeven te maken over hun inkomen zijn daardoor rijke mensen. Er zijn echter veel mensen die dit ervaren, maar zichzelf niet rijk vinden. Voor hen is rijkdom dat je meer ontvangt dan je kunt uitgeven.

Behalve materieel zijn er in het leven meer gebieden waar overvloed ervaren kan worden. Wanneer iemand zeer gelukkig getrouwd is bijvoorbeeld, wordt dit als rijkdom gezien.

Rijkdom en de zegen van de Heer

De schrijver van de tekst hierboven zegt dat rijkdom onlosmakelijk verbonden is met de zegen van de Heer. De zegen van God kan ons overvloed geven, op alle terreinen van ons leven. Hard werken, zwoegen, kan daar niets aan toevoegen.

We hebben het hier dus over andere rijkdom. Mensen die zoveel miljoenen bezitten dat ze het niet meer kunnen uitgeven, maar de zegen van God missen, zijn niet rijk. Het zijn arme mensen die God niet kennen. God is niet tegen materiële rijkdom. Hij waarschuwt ons wel dat het ons niets zal opleveren en dat het zelfs een struikelblok kan zijn (1 Timoteüs 6:17). We hebben Gods zegen nodig.

Rijkdom van Gods verlossing

De verlossing die God geeft is overvloed. In de brief van Paulus aan de Romeinen legt Paulus uit hoe het uitverkoren volk Israël behouden wordt. Hij sluit dit deel af door de rijkdom en wijsheid van God te prijzen.

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.

Romeinen 11:33 (NBV)

Wie de rijkdom van God heeft leren kennen, Zijn overvloed van genade, ziet alle andere vormen van rijkdom in een ander licht. De rijkdom van God is eeuwig, overvloedig en wordt ons gratis geschonken!

Bijbelboek: Spreuken Trefwoorden: Geestelijk, Rijkdom, Zegen