Zoek en vind het bij de Koning

Wanneer je iets zoekt, wil je dat natuurlijk graag vinden. Het hangt er wel van af wát je zoekt, en wáár je het zoekt.

In de brief aan de Kolossenzen worden we opgeroepen de dingen te zoeken die boven zijn.

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

Kolossenzen 3:1 (NBG)

Waar mogen we dan zoeken, en wat kunnen we daar vinden?

Wie mogen zoeken

Niet iedereen kan en mag zoeken op de plaats die in dit Bijbelvers wordt bedoeld. De voorwaarde wordt aan het begin direct genoemd: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. In het hoofdstuk hiervoor staat dat we met Christus zijn gestorven, begraven en opgestaan. Dit is symbolisch weergegeven en bevestigd door de geloofsdoop (zie Kolossenzen 2:12).

Wie mag de dingen die boven zijn dan zoeken? Iedereen die met Christus is opgewekt en een nieuw leven leeft. Een leven voor Jezus Christus, zijn Heer en Verlosser.

Waar we mogen zoeken

We mogen "boven" zoeken; dat is waar Christus is. Hij zit in de troonzaal van God, aan Gods rechterhand. Dat is zo overweldigend, dat we het even tot ons door moeten laten dringen. We hebben toegang tot de mooiste troonzaal met daarin de grootste Koning. We mogen niet alleen die troonzaal binnenlopen, maar helemaal doorlopen tot vlak voor de troon, die de troon van genade wordt genoemd (zie Hebreeën 4:16).

Het gaat nog verder. We mogen niet alleen voor die troon gaan staan, maar ook gaan zoeken. Met andere woorden: We mogen vragen stellen aan God. Wanneer we alleen of samen met anderen bidden, zitten we niet alleen maar gewoon hier ergens op aarde, maar staan we (geestelijk, en dus heel reëel) letterlijk voor Gods troon, om te zoeken wat we nodig hebben.

Wat we mogen vinden

In de troonzaal van God mogen we ontelbare zegeningen vinden. Deze zegeningen bestaan uit verschillende soorten. Er zijn zegeningen die we nodig hebben om als Christenen tot Gods eer te kunnen leven. Er zijn ook zegeningen die ons opbeuren wanneer we het moeilijk vinden. Er zijn zegeningen die we voor anderen mogen vragen: anderen die God nog niet kennen, of anderen die verdrukt worden, of anderen die door ziekte of moeite worden geplaagd.

Deze pagina is niet groot genoeg om maar een fractie te beschrijven van wat we allemaal kunnen vinden in de troonzaal van God! Het meeste staat wel beschreven in de Bijbel. Ga, lees de Bijbel. Zoek daarna, vlak voor Gods prachtige troon, wat nodig is om Hem te eren. En vind het bij de Koning!

Bijbelboek: Kolossenzen Trefwoorden: Bidden, Gebeden, Koning, Troon, Vinden, Zoeken