Gods macht in ons leven

Wacht God tot we Hem aanroepen, of is Hij zo sterk bij ons leven betrokken dat Hij initiatief neemt?

9 De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.

2 Kronieken 16:9a (NBV)

Zijn zoeken

De Heer is zo in Zijn mensen geïnteresseerd dat Zijn ogen voortdurend de aarde rondgaan. Hij zoekt iedereen. Dat kan Hij, en dat doet Hij ook. Deze God vindt het niet zonde van Zijn tijd om in ons te investeren. Hij vindt ons zo kostbaar en belangrijk dat Hij ons Zijn machtige hulp biedt!

Wat een initiatief van een God Die alles kan!

Zijn macht

Het staat er zo eenvoudig: Hij biedt hulp. Wanneer ik een probleem heb gebeurt het wel eens dat iemand zegt: Zal ik even helpen? Mijn eerste gedachte is dan vaak: Kan hij mij wel helpen? Weet hij meer dan ik? Wat is zijn motief? Kost het me wat? Vaak kan een ander inderdaad (ten dele) helpen. Maar Soms is het antwoord op die vragen onzeker of zelfs zorgwekkend.

De hulp die God aanbiedt is anders. Hij kan alles, Hij weet inderdaad meer dan ik, Zijn motief is liefde en het kost me niets. Geen verborgen motieven en geen beperkte garanties. Daar mogen we ons zonder zorgen aan overgeven.

Zijn zoekers

Voor wie is deze hulp? Voor zoekers. Voor iedereen die hem met heel zijn hart is toegedaan. In de NBG '51 vertaling staat: Voor "wier hart volkomen naar Hem uitgaat".

Zijn we Zijn zoekers? Gaat ons hart naar Hem uit? Dan zal Hij ons vinden en Zijn machtige hulp aanbieden!

Bijbelboek: 2 Kronieken Trefwoorden: Leven, Macht, Zoeken