Relatie of religie

Zijn wij aanhangers van de Christelijke religie, of hebben we een relatie met de God Die hemel en aarde heeft gemaakt? Voor sommigen is het verschil niet duidelijk. God wil dat wij een levend contact met Hem hebben en niet alleen maar wat regeltjes volgen.

Het volk Israël wilde liever "doen wat God zei" en liever niet met Hem spreken. Ze luisterden liever naar Mozes, een tussenpersoon, dan direct naar God.

19:8 En het hele volk antwoordde als uit één mond: 'We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.'
20:18 Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op grote afstand staan. 19 Ze zeiden tegen Mozes: 'Spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we.' 20 Maar Mozes antwoordde: 'Wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt.' 21 En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was.

Exodus 19:8, 20:18-21 (NBV)

In dit hoofdstuk geeft God aan Mozes de tien geboden. God verschijnt op de berg, in een donkere wolk, met veel licht en geluid. Mozes moet de berg op om de woorden van God te horen en aan het volk door te geven.

Luisteren naar God

Wanneer het volk hoort dat ze Gods volk mogen zijn als ze Zijn woorden ter harte nemen, is hun eerste reactie: Wij zullen alles doen wat Hij zegt. Dat is het kenmerk van een religie: doen wat voorgeschreven is. Onze God wil echter meer. Hij wil met ons spreken.

Het is begrijpelijk dat het volk bang was voor de donderslagen en lichtflitsen. Of misschien toch niet? Hadden ze niet kortgeleden een wonderbaarlijke uittocht uit Egypte meegemaakt? En de storm bij de Rode Zee en de daarbij behorende vuurkolom. Waren ze de wonderen vergeten die er aan voorafgegaan waren?

Vergeten wij soms Wie God werkelijk is en luisteren we daarom misschien liever naar een tussenpersoon (een predikant, een huisgroepleider...) en niet direct naar God?

Relatie met God

In sommige landen is het aanhangen van een religie vrijblijvend. Daar kun je soms wel, soms niet meedoen. Zoals gezegd is het echter Gods verlangen dat we met Hem een levend contact hebben (zie 1 Korintiërs 1:9). Een relatie is niet vrijblijvend maar vraagt toewijding van beide kanten. Het betekent dat er tijd met elkaar wordt doorgebracht, dat er wordt gesproken en geluisterd.

Soms is het goed even bij onszelf na te gaan hoeveel tijd we eigenlijk aan God besteden, van Wie we zeggen en zingen en belijden dat Hij onze Verlosser is. Spreken we met Hem? Luisteren we naar Hem? Kiezen we ervoor andere (ook belangrijke) dingen soms aan de kant te zetten om samenkomsten met andere Christenen bij te kunnen wonen? Dit zijn vragen die ons kunnen helpen om de temperatuur van onze relatie met God te meten.

Gevolgen van de relatie

Uit Exodus 20:20 blijkt dat God het volk beproeft. God helpt het om niet meer te zondigen. In Exodus 19:5 noemt God Israël Zijn volk en Zijn kostbaar bezit. Dit zijn de gevolgen van een relatie met God. Dat geldt ook voor ons, Christenen van vandaag. Hij neemt Zijn relatie met ons zo serieus dat Hij ons ook af en toe zal beproeven en ons zal zuiveren van het verkeerde. U bent voor Hem zo speciaal, dat Hij u Zijn kostbaar bezit noemt.

Bijbelboek: Exodus Trefwoorden: Beproeving, Relatie, Religie