Alles aanwezig om voor God te leven

Het woord "vroom" klinkt in onze tijd misschien heilig of overdreven. Maar een leven dat dankzij Gods hulp goede vrucht voortbrengt en dat  God de eer geeft, is een vroom leven. Een leven voor God. Hoe kunnen wij ooit zo leven?

3 Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. 4 Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.

2 Petrus 1:3-4 (NBV)

Voor Hem leven door Zijn macht

De goddelijke macht van God heeft ons alles geschonken wat nodig is om voor Hem te leven (vers 3). We hebben, door te geloven in Jezus Christus als Verlosser, een wonderbaarlijk krachtig ingrijpen mogen ervaren. We zijn immers uit de macht van de duisternis getrokken en overgeplaatst in het licht van Zijn koninkrijk (Kolossenzen 1:13-14). In dat koninkrijk mogen we leven als Zijn onderdanen en tegelijkertijd als Zijn bevoorrechte kinderen.

Voor Hem leven door kennis over Hem

Het leven met God is niet alleen een zaak van doen, of iets over je heen laten komen, maar vooral ook een zaak van Jezus Christus leren kennen (lees Efeze 1:17). We mogen Hem leren kennen door Zijn Heilige Geest, en door dagelijks uit de Bijbel te lezen en van Hem te leren.

Hoe beter we Hem leren kennen, des te beter we kunnen leven naar Zijn wil.

Voor Hem leven door de goddelijke natuur

We hebben kostbare, rijke beloften ontvangen (vers 4). Die beloften houden onder andere in dat we mogen ontsnappen aan de slechte invloed van de begeerte die in deze wereld heerst. We hebben niet meer de aardse natuur, die van Adam, die alleen maar aan zichzelf kan denken. Maar we hebben, doordat we uit God geboren zijn, deel gekregen aan de goddelijke natuur.

Vanwege die goddelijke natuur is het mogelijk geworden om, door de kracht en macht van God, die in ons werkt, zo te leven dat we Hem blij maken met ons leven.

God heeft ons alles gegeven om voor Hem te kunnen leven. Zijn machtig ingrijpen in ons leven, Zijn Woord en Zijn goddelijke natuur. Daarom mogen we leven tot Zijn eer.

Bijbelboek: 2 Petrus Trefwoorden: Kennis, Macht, Nieuwe schepping, Vrucht dragen