Overwinnen is mogelijk

Er is goed nieuws voor wie denkt dat zijn leven hopeloos, verloren of nutteloos is. Het is mogelijk een overwinnend leven te leven, omdat we alles hebben ontvangen wat we daarvoor nodig hebben.

3 Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. 4 Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.

2 Petrus 1:3-4 (NBV)

We gaan kijken naar wat we hebben gekregen, en waar dat voor gegeven is.

Wat hebben we gekregen?

Door de macht van God, Die in ons leven werkt sinds we bij Jezus horen, hebben we alles ontvangen wat nodig is voor ons leven met God. Om te beginnen kennis van Hem. We kunnen Jezus Christus kennen, niet alleen van horen zeggen, maar van aangezicht tot aangezicht (vergelijk Job 42:5). We zijn immers geroepen tot een persoonlijke, intieme relatie met Hem (1 Korintiërs 1:9)? Door dagelijks met Hem om te gaan, Hem te betrekken in alles wat ons bezighoudt en Zijn Woord te lezen, leren we Hem kennen en groeit onze kennis van Hem.

Verder hebben we een roeping gekregen (vers 3). Het is al gezegd: we zijn geroepen om intiem met Jezus Christus om te gaan. We zijn ook geroepen om Hem te gehoorzamen en om anderen over Hem te vertellen.

Tot slot, zegt vers 4, zijn ons kostbare en rijke beloften gedaan. God houdt Zich altijd aan Zijn beloften. Lees ze en neem ze aan als iets wat de Eeuwige aan u gegeven heeft.

Waarvoor is dit gegeven?

We hebben alles ontvangen zodat we vroom kunnen leven. Vroom heeft hier niet met uiterlijke zaken te maken (kerkgang of kleding) maar met ons hart. Is ons hart op God gericht? Verlangt ons hart om Zijn wil te doen en Hem te volgen? Leven we naar wat we uit Gods Woord geloven? Dan leven we een vroom leven. Dit is mogelijk door alles wat we van God ontvangen. Leven we met zo'n instelling?

We hebben de beloften ontvangen opdat we zouden ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst. Sinds het fout ging bij de eerste mensen op aarde (de zondeval), is het bederf binnengekomen. Mensen, dieren en planten sterven, de moraal gaat achteruit, de kennis van God wordt minder. In die wereld leven wij. En toch mogen wij, door wat we ontvangen hebben, ontkomen aan dit verderf! We hoeven niet vast te zitten aan de in vers 4 genoemde begeerte, maar mogen vrij zijn om in deze donkere wereld de God van het licht te dienen. Leven we in deze echte vrijheid?

De overwinning

Ons leven is vol hoop, want de God van de eeuwigheid geeft ons kostbare beloften! Ons leven gaat niet verloren, want door Jezus Christus te kennen mogen we gered zijn van het verderf in deze wereld en de aanstichter daarvan. Ons leven is zeker niet nutteloos, want God geeft kostbare beloften aan Zijn kostbare kinderen, opdat we gehoor geven aan de roeping om dicht bij Zijn geliefde Zoon te leven.

Bijbelboek: 2 Petrus Trefwoorden: Belofte, Kennis, Nieuwe schepping, Overwinning