1 Tessalonicenzen

1 Tessalonicenzen behoort tot de Brieven van Paulus. Het is het dertien boek van het Nieuwe Testament.

Onmogelijke instructies

Sommige verzen uit de Bijbel geven ons instructies die onmogelijk lijken om uit te voeren. Paulus geeft in het onderstaande stukje drie van zulke opdrachten.
Bijbelboek: 1 Tessalonicenzen Trefwoorden: Bidden - Blijdschap - Danken - Vertrouwen

Kracht voor evangelisatie

Wanneer we mensen het evangelie vertellen, het goede nieuws over verlossing door Jezus Christus, gaat het niet alleen om onze woorden.

Gemeente van geloof

Een gemeente is het eigendom van God en van Jezus Christus. Het geloof dat in die gemeente woont heeft invloed in die gemeente en ver daarbuiten.
Bijbelboek: 1 Tessalonicenzen Trefwoorden: Geloof - Gemeente - Invloed