Beloften bij terugkeer naar God

Wie terugkeert naar God kan rekenen op enorme zegeningen!
Bijbelboek: Jeremia Trefwoorden: Bekering - Belofte - Geluk - Hoop - Toekomst - Vrede

Daden zijn luider dan woorden

Onze daden spreken vaak luider dan onze woorden. Laat daarom ons spreken en ons doen met elkaar in overeenstemming zijn.
Bijbelboek: Titus Trefwoorden: Daden - Evangelisatie - Getuigenis - Spreken - Woorden

Soorten rijkdom

Wat heb je aan rijkdom? Waar komt het vandaan? Wat levert het op?
Bijbelboek: 1 Timoteüs Trefwoorden: Geven - Hoop - Rijkdom - Toekomst

Gemeente van geloof

Een gemeente is het eigendom van God en van Jezus Christus. Het geloof dat in die gemeente woont heeft invloed in die gemeente en ver daarbuiten.
Bijbelboek: 1 Tessalonicenzen Trefwoorden: Geloof - Gemeente - Invloed

Mijn nieuwe ik

Hoe gaan we met ons nieuwe ik om?
Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Nieuwe ik - Wedergeboorte

Mijn oude ik

Waar is ons oude ik gebleven toen we opnieuw geboren werden?
Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Oude ik - Wedergeboorte

Getuigenis en geloof

We hebben geloof nodig wanneer we getuigen van Jezus.
Bijbelboek: Esther Trefwoorden: Geloof - Getuigenis

Schouder aan schouder

Goede samenwerking en goede organisatie gaan hand in hand.
Bijbelboek: Nehemia Trefwoorden: Leiderschap - Organisatie - Samenwerking

Bemoediging voor vandaag en morgen

We hebben vaak bemoediging nodig voor ons leven van vandaag. Een belofte voor de toekomst helpt daar ook bij.
Bijbelboek: Filippenzen Trefwoorden: Bemoediging - Gerechtigheid - Heilig - Liefde

Gods leiding en onze inbreng

Wanneer we God om leiding vragen mogen we de instructies exact opvolgen. We mogen er ook voor kiezen om met eigen inbreng daar iets aan toe te voegen.
Bijbelboek: Richteren Trefwoorden: Leiding - Verantwoordelijkheid - Verstandig