Leerlingen die de waarheid kennen

Wanneer de Here Jezus vertelt dat ook Hijzelf altijd doet wat de Vader in de hemel zegt, komen velen tot geloof.
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Discipelschap - Inzicht - Voorbeeld - Waarheid

Waarheid zeggen, doen en liefhebben

We houden van de waarheid, zeggen we. Maar spreken we de waarheid? Doen we wat waarheid is? Denken we volgens de waarheid? Houden we van de waarheid?
Bijbelboek: Zacharia Trefwoorden: Denken - Doen - Liefhebben - Spreken - Waarheid

God toont Zijn grootheid

Wanneer God Zijn grootheid laat zien, zullen mensen soms bang zijn voor de confrontatie. God laat niet alleen Zijn heerlijkheid zien zodat we Hem aanbidden, maar soms ook om ons te waarschuwen.
Bijbelboek: Exodus Trefwoorden: Grootheid - Heilig - Kennis - Zonde

Kracht voor evangelisatie

Wanneer we mensen het evangelie vertellen, het goede nieuws over verlossing door Jezus Christus, gaat het niet alleen om onze woorden.

Waar je mee omgaat

Waar je mee omgaat word je mee besmet, zo luidt het spreekwoord. Het blijkt uit wat we doen en wat we zeggen met wie we de meeste tijd doorbrengen.
Bijbelboek: Handelingen Trefwoorden: Discipelschap - Genezing - Getuigenis - Invloed

Genezing voor de boze mens

Jona was boos op God en op de wereld. Hoe kwam dit, en wat heeft God eraan gedaan?
Bijbelboek: Jona Trefwoorden: Boosheid - Genezing - Goedheid - Worsteling

Moed om door te gaan

De moed kan ons wel eens in de schoenen zakken wanneer we om ons heen kijken. De wereld wordt er niet fraaier op en het aantal mensen dat God kent en volgt lijkt zo klein. In deze situatie bevond Zerubbabel zich toen hij na de ballingschap terugkeerde naa…
Bijbelboek: Zacharia Trefwoorden: Doorzetten - Geest - Kracht - Macht - Moed

Geloof en daden

Wat betekent geloof zonder dat er daden bij horen? Is er redding zonder onze goede werken? Wat is belangrijker, onze daden of ons geloof?
Bijbelboek: Jakobus Trefwoorden: Geloof - Goede werken - Leven - Redding - Vrucht dragen

Het bewijs is weg

Stel de rechter heeft onze schuld vastgesteld en wil de straf uitspreken. Dan blijkt dat het bewijs weg is. Alles wat verzameld is over onze fouten is compleet verdwenen.
Bijbelboek: Kolossenzen Trefwoorden: Kruis - Leven - Oordeel - Overwinning - Zonden

Strijd en moeite

Wat is het gevolg van strijd in ons leven? Is er een beloning? Kan er iets fout gaan?
Bijbelboek: 2 Timoteüs Trefwoorden: Moeite - Overwinning - Rechtvaardiging - Strijd