Een nieuw verbond, alles totaal anders

Al honderden jaren voor de geboorte van Jezus Christus heeft God aan Zijn volk beloofd dat er een nieuw verbond zou komen.
Bijbelboek: Jeremia Trefwoorden: Belofte - Kerst - Onderwijs - Vergeving

Opnieuw geboren

Wat er allemaal gebeurt wanneer iemand opnieuw geboren wordt, is bijna teveel om op te noemen.
Bijbelboek: 1 Petrus Trefwoorden: Bescherming - Erfenis - Redding - Wedergeboorte

Het vooruitzicht van een gelovige

Wie zijn vertrouwen gesteld heeft op de Schepper van hemel en aarde, heeft een mooi vooruitzicht.
Bijbelboek: Psalmen Trefwoorden: Leven - Nabijheid - Toekomst - Veiligheid

Het voorrecht van een gelovige

Een volgeling van Jezus Christus heeft bepaalde voorrechten. God belooft geen rijkdom, succes of gezondheid, maar wel zaken, die nog kostbaarder zijn.
Bijbelboek: Psalmen Trefwoorden: Erfenis - Lot - Toekomst - Zekerheid

De kenmerken van een gelovige

Een gelovige, van welke religie dan ook, heeft bepaalde kenmerken. In deel 1 van deze serie (De gelovige en Zijn God) bespreken we de kenmerken van Christenen.
Bijbelboek: Psalmen Trefwoorden: Liefde - Schuilen - Tevredenheid - Zuiver

Zout en licht van de aarde

Volgelingen van Jezus Christus (discipelen) zijn het zout en het licht in deze wereld. Als zij het niet zijn, wie dan wel?
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Discipelschap - Goede werken - Kwaliteit - Licht

De zaligsprekingen, gelukkig met God

Wanneer de Here Jezus de berg opgaat begint Hij met de zogenoemde bergrede. Hij start met een opsomming en vertelt Zijn toehoorders wie gelukkig zullen zijn. Dit wordt de zaligsprekingen genoemd.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Blijdschap - Geluk - Koninkrijk - Zalig

Rijkdom

We horen van mensen dat, als je rijk wilt worden, je hard moet werken. De onderstaande tekst heeft daar een bijzondere mening over.
Bijbelboek: Spreuken Trefwoorden: Geestelijk - Rijkdom - Zegen

Mensen die gaan leven

Wie zonder God leeft, zal zonder God sterven en voor altijd zonder God zijn. Dit juicht God echter niet toe! Hij verlangt ernaar die mens het leven te geven!
Bijbelboek: Ezechiël Trefwoorden: Bekering - Berouw - Keus - Leven - Vergeving

Zoek het goede, niet het kwade

We zeggen vaak dat God altijd bij ons is. God is altijd overal aanwezig, dus dat klopt. Maar is God altijd met ons? Staat Hij altijd aan onze kant?
Bijbelboek: Amos Trefwoorden: Goed - Kwaad