God is er toevallig ook

In het boek Esther komt het woord God of Heer niet voor. Toch is God veelvuldig aanwezig en grijpt onzichtbaar in voor Zijn volk. Zo onzichtbaar dat we zouden denken: is dit toeval?
Bijbelboek: Esther Trefwoorden: Geloof - Gods wil - Leiding

God woont bij mensen

Het is vanaf het begin Gods verlangen geweest om onder de mensen te wonen, hun God te zijn. Mensen zijn niet alleen Gods schepping, maar Zijn volk, Zijn kinderen, Zijn vreugde!
Bijbelboek: Openbaring Trefwoorden: Geest - Hemel - Nieuwe hemel - Toekomst

Relatie of religie

Zijn wij aanhangers van de Christelijke religie, of hebben we een relatie met de God Die hemel en aarde heeft gemaakt? Voor sommigen is het verschil niet duidelijk.
Bijbelboek: Exodus Trefwoorden: Beproeving - Relatie - Religie

Blind geloof

Het is nooit verstandig om zomaar zonder nadenken blindelings ergens in te geloven. We kijken meestal met enige reserve naar een advertentie, een verkoper, zelfs naar een mooi aanbod van een vriend.
Bijbelboek: Esther Trefwoorden: Bidden - Gehoorzaamheid - Geloof - Vertrouwen

Gastvrijheid voor werkers van God

De Bijbel roept ons op om gastvrij te zijn voor mensen die reizen omwille van het Evangelie. Het is beter dat zij bij Christenen onderdak vinden dan dat ze wat van niet-Christenen moeten aannemen.
Bijbelboek: 3 Johannes Trefwoorden: Evangelisatie - Gastvrijheid - Trouw

Voor wie niets meer hebben

Als u niets meer heeft, omdat het leven u alles heeft afgenomen, als uw familie u is ontvallen of uw lichaam door ziekte wordt verwoest, kijk dan mee met de schrijver van Klaagliederen.
Bijbelboek: Klaagliederen Trefwoorden: Geduld - Genade - Hoop - Verwachting

Overwinnen is mogelijk

Goed nieuws voor wie denkt dat zijn leven hopeloos, verloren of nutteloos is. Het is mogelijk een overwinnend leven te leven omdat we alles hebben ontvangen wat we daarvoor nodig hebben.
Bijbelboek: 2 Petrus Trefwoorden: Belofte - Kennis - Nieuwe schepping - Overwinning

Liefde, genade en trouw

In Psalm 117, de kortste van de 150 psalmen, geeft de schrijver ons drie overweldigende redenen om God te loven en prijzen.
Bijbelboek: Psalmen Trefwoorden: Aanbidding - Genade - Liefde - Lofprijs - Trouw - Volwassenheid

God verandert ons taalgebruik

Wanneer God wil dat we een taak voor Hem uitvoeren waarbij we moeten spreken, is Hij bereid ons taalgebruik te veranderen.
Bijbelboek: Jesaja Trefwoorden: Evangelisatie - Getuigenis - Heilig - Spreken - Woorden

Wat is wijsheid

Een bemoediging en een waarschuwing uit het leven van Salomo
Bijbelboek: 1 Koningen Trefwoorden: Gehoorzaamheid - Gods wil - Verstandig - Wijsheid