Mijn oude ik

Wie opnieuw geboren is heeft een nieuw leven; het nieuwe ik. Waar is ons oude ik?

19 Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd.

Galaten 2:19 (NBV)

Gestorven

Om te beginnen is mijn oude ik gestorven. Ieder mens zondigt (lees bijvoorbeeld Romeinen 3:23) en mist daardoor de verbinding met de levende God. We zijn afgesneden van de bron van het leven en daarom is onze geest gestorven.

Heeft u ooit iets gedaan dat tegen de wil van God is? Dan bent u volgens Gods Woord geestelijk gestorven.

Gekruisigd

Voor alle mensen, die afgesneden zijn van God, is Jezus Christus aan een kruis gestorven. Het loon dat de zonde brengt is de dood (Romeinen 6:23). Jezus Christus heeft deze straf op de zonde op Zich genomen. Wie gelooft dat Jezus voor zijn of haar zonden is gestorven mag erop vertrouwen dat zijn of haar zonden worden vergeven. Die mensen zijn met Jezus Christus gekruisigd, zoals het Bijbelvers in Romeinen 6 zegt.

Is uw oude ik met Christus gekruisigd? Heeft u uw oude gewoonten, uw eigen wijsheid, uw zelfgerichte plannen en eigen werken, met Jezus aan het kruis geslagen?

Begraven

Een oud ik dat dood is en gekruisigd is, moet ook begraven worden. De Bijbel noemt dat dopen. dat staat in Romeinen 6:3-4. Onze oude ik is dan begraven met Christus. Dit betekent niets minder dan dat we ook zijn opgestaan met Christus! Er is een nieuwe ik, staat er in 2 Korintiërs 5:17!

Waar is ons oude ik?

Er blijft nog een belangrijke vraag over. Als mijn oude ik dood is en begraven, waarom doe ik dan nog steeds dingen die ik niet wil? Het antwoord wordt duidelijk wanneer we begrijpen wat wedergeboorte betekent. Opnieuw geboren worden is een geestelijke geboorte. Onze geest, dat deel van ons waarmee we communiceren met God, is opnieuw geboren. Ons lichaam wordt niet opnieuw geboren (vergelijk de vraag van Nicodémus in Johannes 3:3-5). En onze ziel, waar onze wil en ons gevoel zit, ook niet. Alleen onze geest is helemaal nieuw, geboren uit God. Onze ziel is verlicht, maar niet vernieuwd.

We zijn geen slaaf meer van de zonde want we kunnen nee zeggen tegen de zonde. Maar we kunnen nog steeds zondigen. Onze oude ik is gekruisigd. Geestelijk gezien is de overwinning behaald. Omdat we nog in deze wereld leven, en nog niet in de hemel zijn, hebben we het dagelijkse gevecht om te doen wat God wil.

Onze oude ik zal met zijn oude gewoonten en verlangens nog af en toe de kop opsteken. Maar we mogen in Christus meer dan overwinnaars zijn. Onze nieuwe (innerlijke) mens wordt door de Heilige Geest van God van dag tot dag vernieuwd.

Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Oude ik, Wedergeboorte