God helpt wanneer wij vertellen

Om aan andere mensen het goede nieuws van Jezus Christus te vertellen is niet altijd makkelijk. Uit onze passage van vandaag zien we dat God helpt, zodat wij het evangelie kunnen doorgeven.
Bijbelboek: Handelingen Trefwoorden: Bijbel - Evangelisatie - Getuigenis - Hulp

Kijken met Gods verrekijker

Middenin een situatie van tegenslag, moeite of verdriet, kan het zijn dat we Gods beloften voor de toekomst uit het oog verliezen. Van de profeet Habakuk mogen we leren dat we vooruit mogen kijken.
Bijbelboek: Habakuk Trefwoorden: Belofte - Toekomst - Trouw - Visie

Je leven verliezen om het te behouden

Het lijkt normaal om te knokken voor je leven, je best te doen om het te behouden. Daarom klinken de woorden van Jezus Christus wellicht onwerkelijk.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Dood - Kruis - Leven

De kracht van het kruis

Soms is theologie interessant, leuk om over te bomen. Maar wanneer het er op aankomt is alleen de kracht van het kruis van belang.
Bijbelboek: 1 Korintiërs Trefwoorden: Kracht - Kruis - Zonde

Eerlijk duurt het langst

Wie als Christenen met elkaar willen omgaan zijn leden van hetzelfde lichaam. Daarom spreken we waarheid met elkaar, en geen leugen.
Bijbelboek: Efeziërs Trefwoorden: Boosheid - Kwaad - Leugen - Waarheid - Zonde

Het Woord dat ons raakt

Wie heeft wel eens gehuild bij het lezen van de Bijbel? Wanneer maakt het lezen van Gods regels ons verdrietig en laat het lezen van Zijn beloften dansen?
Bijbelboek: Nehemia Trefwoorden: Bijbel - Blijdschap - Kracht - Troost - Verdriet

Het loon en de oogst

In het leven van vandaag werken we. We zaaien als het ware voor een oogst. Die oogst wordt binnengehaald in ons volgende leven; het eeuwige leven.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Leven - Nieuwe ik - Oude ik - Vrijheid - Zonde

Mannen met respect voor hun vrouw

Er zijn meerdere redenen waarom mannen respect zouden moeten hebben voor hun vrouw. In het onderstaande vers uit de eerste brief van Petrus worden drie redenen genoemd.
Bijbelboek: 1 Petrus Trefwoorden: Gebeden - Huwelijk - Respect - Verlossing

De hoge positie van een nederig mens

We zien om ons heen dat mensen zoeken naar hoge posities. Dit gaat vaak samen met rijkdom en invloed. In Gods Koninkrijk is het precies andersom.
Bijbelboek: Jakobus Trefwoorden: Invloed - Nederigheid - Rijkdom - Trots

Stralen zonder sluier

Een sluier is bedoeld om iets te bedekken. Wie een sluier over zijn hart heeft kan bepaalde dingen niet begrijpen.
Bijbelboek: 2 Korintiërs Trefwoorden: Bekering - Heerlijkheid - Heilige geest - Stralen