Het prijzen van Gods Woord

De Bijbel is gewoon een boek, van papier, met zwarte inkt bedrukt en soms in een leren kaft gebonden. Christenen zijn niet geneigd om de Bijbel te vereren of aanbidden. Ook wordt Gods Woord niet verheven of geprezen.
Bijbelboek: 2 Tessalonicenzen Trefwoorden: Bijbel - Evangelisatie - Woord

Liefde en tucht

Wanneer God tuchtigt, is dat om iemand weer terug te brengen bij Zijn Vaderhart.
Bijbelboek: Hosea Trefwoorden: Liefde - Tucht - Verzoening

Belofte bij een opdracht

Wanneer we een opdracht krijgen van God, komt daar meestal een belofte bij. God helpt ons, beschermt ons en helpt ons de taak uit te voeren.
Bijbelboek: Jozua Trefwoorden: Belofte - Hulp - Opdracht - Taak

Spreek waarheid, vooral over anderen

Wanneer we over anderen spreken moet dat altijd de waarheid zijn. Liegen over een ander is roddel, of een vals getuigenis.
Bijbelboek: Deuteronomium Trefwoorden: Getuigenis - Leugen - Liegen - Straf - Waarheid

Alleen het beste

Wanneer we iets weggeven zouden we een matig kado kunnen overwegen. Voor onze Koning geven we echter alleen het beste.
Bijbelboek: Leviticus Trefwoorden: Geven - Heilig - Koning - Kwaliteit - Offer

Zondaar of heilige

Hoe ziet u zichzelf? Als zondaar, of als heilige? Misschien ergens tussenin. Volgens de Bijbel zijn er maar twee mogelijkheden. Waar staat u?
Bijbelboek: Kolossenzen Trefwoorden: Heilige - Nieuwe schepping - Zondaar

Mopperen en ontevredenheid

Mopperen doen we wanneer we ontevreden zijn. Soms is er een goede reden voor, maar vaak mopperen we terwijl dit niet terecht is.
Bijbelboek: Numeri Trefwoorden: Mopperen - Ongeduld - Ontevredenheid - Straf

Hulp bij geloven

Er is hulp bij het vasthouden van ons geloof. Zelfs wanneer het heel moeilijk wordt.
Bijbelboek: Hebreeën Trefwoorden: Beproeving - Geloof - Hogepriester - Hulp - Meevoelen

Geen redding zonder Gods Woord

Uit de woorden van Paulus in Romeinen 10 blijkt dat het niet mogelijk is gered te worden zonder Gods Woord.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Bijbel - Evangelisatie - Redding

Gods Woord blijft bestaan

Er zal geen tittel of jota verloren gaan totdat alles, wat in de Bijbel is voorzegd, is uitgekomen.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Bijbel - Gods woord - Onderwijs