Schouder aan schouder

Wanneer meerdere mensen een gezamenlijk doel willen bereiken, moeten ze zich organiseren en samenwerken. In Gods Koninkrijk gaat dat net zo. Werk aan een gemeente of in evangelisatie op straat is ook een zaak van organiseren en samenwerken.

1 Eljasib, de hogepriester, begon samen met zijn medepriesters aan de herbouw van de Schaapspoort... 7 Naast hen werkten Melatja uit Gibeon en Mispa... 8 Weer verder werd Jeruzalem tot aan de brede muur herbouwd door de goudsmid Uzziël, de zoon van Charhaja, en door Chananja, een zalfbereider.

Nehemia 3:1, 7 en 8 (NBV)

Nadat het volk Israël zeventig jaar in een vreemd land gewoond had, keerde een bepaalde groep weer terug en begon Jeruzalem te herbouwen. Waarom? Om de spot afwenden (zie Nehemia 2:17b). Het gaat om de eer van God. De muren van deze stad lagen volledig in puin en dit enorme project kon alleen uitgevoerd worden door goede organisatie en goede samenwerking.

Goede organisatie

De leider van deze groep heet Nehemia. Hij kreeg van God in het hart het plan om de ruïnes te herbouwen (zie Nehemia 2:12). Hij organiseert dit grote project door de volgende stappen uit te voeren. Allereerst onderzoekt hij de situatie (Nehemia 2:13). Je kunt geen plannen maken als je niet weet wat er gedaan moet worden. Daarna vertelt hij de mensen zijn visie, ontstaan uit zijn roeping (Nehemia 2:17-18). Deze visie draagt hij zodanig over op zijn toehoorders, dat ook zij dit verlangen krijgen om de muren en poorten te herbouwen. Dit lukt, want het volk antwoordde met de woorden: "Laten we dan meteen met de bouw beginnen." Vervolgens wijst hij ieder een plek rondom de stad aan, zodat tegelijkertijd op meerdere plaatsen gewerkt wordt. Hoofdstuk 3 staat vol met verzen die beginnen met "naast hem" of "daarnaast". Er werd gebouwd, schouder aan schouder.

Goede samenwerking

Hoe goed een project of onderneming ook wordt georganiseerd, als de mensen die meewerken niet samenwerken, of onwillig zijn, zal het niet lukken. De visie overdragen is een belangrijk aspect, zodat de medewerkers het gevoel krijgen dat het hun eigen project is. Dit wordt ook wel ownership genoemd. Uit de lange lijst van werkers, waarvan er in de hoofdtekst een paar worden genoemd, blijkt dat deze mensen van allerlei verschillende achtergronden komen. Een priester werkt naast een goudsmid of een zalfbereider. De verschillen zijn niet belangrijk (meer). Wanneer we met elkaar werken in het Koninkrijk van God, en we mogen mensen leiding geven, laten we dan zorgen dat we een duidelijke visie hebben en deze goed overdragen. Wanneer we in een team mogen meewerken, laten we dan bidden dat we "besmet mogen raken" met de visie. We zetten daarna onze verschillen opzij en werken naast elkaar, tot het doel wordt bereikt, tot eer van God.

Bijbelboek: Nehemia Trefwoorden: Leiderschap, Organisatie, Samenwerking