Mijn nieuwe ik

Door te geloven in Jezus Christus, en ons leven in Zijn handen te leggen, worden we opnieuw geboren en ontvangen we nieuw leven; ons nieuwe ik. Daar blijft het echter niet bij.

20 Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

Galaten 2:20 (NBV)

Zijn leven

Ons nieuwe ik kan het beste worden samengevat met: Jezus Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde is dus niet meer mijn leven, maar Zijn leven door mij heen. Wanneer we dagelijks groeien in ons leven samen met Hem, worden onze beslissingen gevoed door wat Hij zou doen ("What Would Jesus Do" - WWJD). Dan worden onze woorden en daden gezuiverd door Zijn heiligheid in ons en gaan onze gevoelens lijken op wat Hij voelt. We krijgen medelijden met de lijdende mens, geduld met de moeilijke mens, liefde voor de verharde mens en een verlangen uit te reiken naar de verloren mens. Ziet u dit een klein beetje gebeuren in uw leven? Dan is Christus in u aan het groeien.

Door geloof geboren

We zijn door het geloof opnieuw geboren. Maar daar stopt het niet. Het is niet alleen maar: "Ik geloof en daarom ik leef". Het is ook "Ik leef en daarom geloof ik". Het is niet mogelijk als Christen te leven zonder ons geloof in te zetten. De schrijver aan de Hebreeën zegt dat het onmogelijk is om zonder geloof God vreugde te geven (Hebreeën 11:6).

Door geloof leven

We hebben geloof nodig om elke dag samen met God te leven. We hebben geloof nodig om te aanvaarden dat Hij ons liefheeft, graag bij ons wil zijn, graag Zijn gedachten met ons wil delen, ons wil leiden op onze dagelijks levenswandel en dat Hij Zijn goddelijke natuur in ons uit wil werken. Geloven is vertrouwen. Het is vertrouwen op God, dat Hij ons leven vasthoudt en leidt. Het is zeker weten dat deze onzichtbare God het beste met ons voorheeft.

Christus zien

Dit leven van Jezus Christus zichtbaar in ons is een direct gevolg van het groeien van de vrucht van de Geest, zoals in Galaten 5 beschreven staat. Het is een mooie bezigheid om in de mensen om ons heen Christus te herkennen. Het is even belangrijk om ernaar te streven dat anderen, door de groeiende vrucht in ons, meer en meer van Christus in ons zien. Niet ik, maar Christus in mij.

Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Nieuwe ik, Wedergeboorte