De macht van woorden

Woorden brengen soms meer teweeg dan het beste medicijn of dan een mes.
Bijbelboek: Jakobus Trefwoorden: Macht - Spreken - Woorden

Geheim voor de vijand

In elke oorlog worden strategische zetten en plannen zo goed mogelijk geheim gehouden voor de vijand. In de oorlog allerlei oorlogen, de geestelijke oorlog om de zielen van mensen, heeft God een groot geheim.
Bijbelboek: 1 Korintiërs Trefwoorden: Plan - Redding - Vijand - Wijsheid

Het werk van Jezus in de hemel

De afgelopen 2000 jaar is Jezus Christus actief, op aarde en in de hemel. Het werk van Jezus in de hemel bestaat uit meerdere zaken.
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Hemel - Voorbede - Werk Jezus

Het werk van Jezus op aarde

Het werk dat Jezus Christus deed op aarde was het op verschillende manieren bereiken van een doel.
Bijbelboek: Marcus Trefwoorden: Evangelisatie - Onderwijs - Verlossing - Werk Jezus

Hoe God de Bijbel gebruikt

God gebruikt de Bijbel onder andere als zwaard, als spiegel en als licht.
Bijbelboek: Hebreeën Trefwoorden: Bijbel - Gehoorzaamheid - Spiegel - Zwaard

De tijd van lijden is dichtbij

In Nederland kennen we dat nog niet zo goed, lijden om Christus wil. Maar die tijd lijkt snel dichterbij te komen.
Bijbelboek: 1 Petrus Trefwoorden: Beproeving - Lijden - Vervolging

Ons leven voor Hem

Wij mogen ons leven aan Jezus teruggeven, Die Zijn leven voor ons gegeven heeft.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Denken - Gaven - Gehoorzaamheid - Offer

Waar Jezus ons van verlost

Waar heeft Jezus ons van verlost?
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Goede vrijdag - Pasen - Verlossing

Het faillissement van een slaaf

Het faillissement van een slaaf - niet bereid om te vergeven
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Boosheid - Dankbaarheid - Trots - Vergeving

God laat ons vrucht dragen

Vrucht dragen voor God kunnen we niet uit onszelf. Het is een werk van God in ons leven.
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Snoeien - Vrucht dragen