Bemoediging voor vandaag en morgen

Net als alle andere Christenen hebben u en ik kracht nodig om dagelijks de juiste dingen te doen en daarin te groeien. Paulus schrijft aan de gelovigen in Fillipi dat hij voor ze bidt. Hij vertelt erbij waarvoor hij bidt en waarom hij dat bidt.

9 En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, 10 zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, 11 vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

Filippenzen 1:9-11 (NBV)

Vandaag groeien

Het is altijd fijn te weten dat iemand voor je bidt. Daarom is het ook goed om te bidden voor anderen en ze dat zo nu en dan te laten weten. Paulus bidt voor inzicht en fijnzinnigheid. Hij bidt niet alleen dat de Christenen gevoelige antennes ontwikkelen waarmee ze kunnen aanvoelen wat belangrijk is in Gods koninkrijk, maar hij bidt dat ze daarin blijven groeien. Daarmee groeit hun liefde. Liefde voor Gods wil. Liefde voor de waarheid.

Morgen vrucht

Deze liefde, waardoor we meer en meer Zijn wil doen en de waarheid kennen, geeft ook toekomstige vrucht. Op de dag dat Jezus Christus terugkomt zullen we zuiver en onberispelijk zijn. Wat een belofte. Dat heeft natuurlijk niets te maken met onze pogingen om Hem beter te kennen en Zijn wil beter te doen. Het heeft alles te maken met een vrucht van gerechtigheid, die door de Heilige Geest van God, door de Here Jezus in ons groeit. We krijgen het van Hem, tot eer van de naam van God.

We bidden voor elkaar, we groeien vandaag en we ontvangen Zijn gerechtigheid op die grote dag van Zijn wederkomst. Wat willen we nog meer?

 

Bijbelboek: Filippenzen Trefwoorden: Bemoediging, Gerechtigheid, Heilig, Liefde