Het voorrecht van een gelovige

Een volgeling van Jezus Christus heeft bepaalde voorrechten. God belooft geen rijkdom, succes of gezondheid, maar wel zaken die wellicht nog kostbaarder zijn.

5 HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen.
6 Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.
7 Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.
8 Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Psalm 16:5-9 (NBV)

De gelovige die vertrouwt op de Heer, de God van hemel en aarde, is verzekerd van een veilige toekomst, een grote erfenis, een wijze Raadgever en een onwankelbaar leven. Wat een machtig God! Zijn deze beloften niet meer waard dan rijkdom en succes?

Ons lot in Zijn hand

Ons lot, dat is onze bestemming, is in handen van de eeuwige, machtige Schepper van hemel en aarde. Is dat voor ons goed of slecht nieuws? Maakt ons dat bang of geeft het juist rust? Dat hangt ervan af aan wiens kant we staan.

Kiezen we ervoor onze eigen weg te gaan en onze eigen wil te doen, dan is het onze bestemming dat we na dit leven voor eeuwig van God gescheiden zullen zijn. Maar wanneer we Hem toebehoren, mogen we ervan verzekerd zijn dat onze weg zal leiden naar een eeuwig leven in Zijn aanwezigheid.

Onze erfenis bij Hem

Of we nu wel of niet een aardse erfenis hebben ontvangen, of gaan ontvangen, is niet belangrijk. De schrijver van Psalm 16, David, schrijft dat God zijn erfdeel is. God zal hem alles geven wat hij nodig heeft om te leven.

Voor ons, die leven in de tijd van het Nieuwe Testament, geldt dat Jezus Christus ons erfdeel is (zie bijvoorbeeld Matteüs 25:34). Door ons geloof in Jezus Christus mogen we deelhebben aan het Koninkrijk van God. Nu en na dit leven. Dat is voor ons bestemd!

Inzicht en raad van Hem

David is iemand die stil staat bij de lessen die God hem leert. Zelfs midden in de nacht denkt hij daar aan. We mogen God prijzen om inzichten die Hij ons geeft, waardoor we weten wat we moeten doen of moeten nalaten, of hoe we moeten reageren op omstandigheden.

Onwankelbaar dicht bij Hem

Vers 8 spreekt over een actie: houdt de Heer voor ogen! Als we dat doen, geeft dat zekerheid in ons leven. Wanneer Hij naast ons is, zullen we niet wankelen. Wanneer we vallen, richt Hij ons op. Wanneer we twijfelen, wijst Hij de weg.

Als we dicht bij Hem zijn, door Hem voor ogen te houden, ontvangen we de zekerheid die nodig is om als Christenen te leven in deze onzekere wereld. Wat een voorrecht!

Bijbelboek: Psalmen Trefwoorden: Erfenis, Lot, Toekomst, Zekerheid