Bereidheid om te gaan voor God

Jesaja had een ontmoeting met God. Die maakte zoveel indruk dat, toen God hem riep voor een speciale taak, hij bereid was om te gaan.
Bijbelboek: Jesaja Trefwoorden: Bereidheid - Gehoorzaamheid - Roeping - Vergeving

Waarschuwingen van God

God heeft niet alleen deze wereld en alle mensen geschapen, maar ook verteld hoe de mensen met elkaar en met Hem om moeten gaan. Wanneer het fout gaat en God moet ingrijpen, laat Hij dat vooraf weten.
Bijbelboek: Amos Trefwoorden: Leven - Profetie - Waarschuwing

Het gezag van de woorden van Jezus

Een centurio had aan Jezus gevraagd bij hem thuis te komen, om zijn doodzieke slaaf te genezen.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Geloof - Gezag - Macht - Woorden

Dienst aan God die wat kost

God dienen kost ons wat. God aanbidden en Hem geven wat Hem toekomt is ook niet altijd makkelijk. Toch vindt God het niet goed als we er te gemakkelijk mee omgaan, of de kantjes ervan aflopen.
Bijbelboek: Maleachi Trefwoorden: Aanbidding - Dienst - Offer

Altijd een stapje verder

Wie een volgeling van Jezus Christus wil zijn, zal zich anders moeten gedragen dan mensen die een ander of zichzelf volgen.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Liefde - Toewijding

Verdrijf de vijanden

Jozua had het volk Israël het beloofde land binnengebracht. Na zijn dood kregen de 12 stammen de opdracht om ieder hun deel in bezit te nemen, en de volkeren te verdrijven of zelfs te vernietigen.
Bijbelboek: Richteren Trefwoorden: Overgave - Vijand - Vrijheid - Zonde

Van verdeeldheid naar eenheid

Enkele duizenden jaren voor Christus verwarde God de talen van de mensen, die de toren van Babel bouwden. Met de komst van de Heilige Geest liet God mensen elkaar weer verstaan.
Bijbelboek: Handelingen Trefwoorden: Eenheid - Pinksteren - Verdeeldheid

God wacht op onze bekering

Wanneer God, die zonder zonden is, onze zonden ziet, zijn er maar twee mogelijkheden. Wij hebben Jezus, Zijn Zoon, als onze Verlosser aangenomen, en vragen en ontvangen vergeving.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Bekering - Geduld - Overgave

Een echt loflied

Een echt loflied is meer dan een prachtig gezang op zondagmorgen. Het is ook meer dan een oprecht gezongen lied op een ander moment in de week.
Bijbelboek: Psalmen Trefwoorden: Blijdschap - Lofprijs

Als anderen onze God willen volgen

Soms gebeurt er wat, wanneer mensen, die hun eigen leven hebben, en misschien wel hun eigen god, ons ontmoeten. Iemand die Jezus Christus in ons ziet, kan besluiten om Hem ook te willen volgen.
Bijbelboek: Ruth Trefwoorden: Evangelisatie - Keus - Overgave - Voorbeeld