Zout en licht van de aarde

Volgelingen van Jezus Christus (discipelen) zijn het zout en het licht in deze wereld. Als zij het niet zijn, wie dan wel?

13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Matteüs 5:13-16 (NBV)

Wat hierboven staat is nogal wat. We zijn zout, we zijn licht en onze goede daden moeten mensen ertoe aansporen God te eren.

Zout

Dit vers staat direct na het vers van de vervolging. De discipelen mogen weten dat zij zout mogen zijn. Dat is niet iets wat je doet, maar wat je bent. Zout heeft te maken met duurzaamheid (iets voor langere tijd kunnen bewaren) en kwaliteit.

Zout heeft smaak en geeft smaak. Zo is het gemaakt. Wanneer het zijn smaak verliest (dat was mogelijk met het zout dat uit de Dode Zee gewonnen werd), dan wordt het weggegooid. Zo zijn ook wij, als volgelingen van Jezus Christus, gemaakt om kwaliteit en smaak te brengen in onze omgeving. Daarmee kunnen we anderen helpen. Wanneer wij deze smaak verliezen, wie zal óns dan kunnen helpen?

Licht

De Zoon van God wordt het licht voor de wereld genoemd (Johannes 8:12). Deze Zoon noemt Zijn volgelingen ook het licht van de wereld. Licht is net zo onmisbaar als zout. Wanneer wij Jezus Christus volgen zijn we in deze wereld een licht. Het wijst de weg, het is zichtbaar voor iedereen.

Zijn wij, als Christenen, zichtbaar voor iedereen? Zijn wij als een stad boven op een berg? Of is onze lamp aangestoken door God, maar hebben we die verstopt in plaats van op een standaard gezet? We zijn licht omdat we Hem volgen. Dat licht mag schijnen voor iedereen om ons heen.

Goede werken

Ons licht, dat we van God hebben gekregen, moet dus schijnen voor iedereen. Dat wordt onder andere zichtbaar door de goede werken, die de volgelingen van de Here Jezus dienen te doen. Deze goede werken zijn bedoeld om het verschil te maken in deze wereld. Daardoor zijn we zout en licht. Door die goede werken zien anderen een licht schijnen, waardoor ze eer gaan bewijzen aan onze Vader in de hemel (vers 16).

Deze goede werken hebben niet tot doel om in de hemel te komen. Dat kan ook niet. We ontvangen onze redding doordat God het ons gratis geeft (zie Efeziërs 2:8 en 9), en wij het aannemen. Deze goede werken zijn bedoeld om iedereen, die God nog niet kent, in staat te stellen Zijn licht te zien, Zijn zout te proeven als het ware, en Hem te gaan zoeken en vinden.

Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Discipelschap, Goede werken, Kwaliteit, Licht