Opnieuw geboren

Wat er allemaal gebeurt wanneer iemand opnieuw geboren wordt, is bijna teveel om op te noemen. Petrus start zijn brief met een opsomming van de belangrijkste punten.

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.

1 Petrus 1:3-5 (NBV)

Opnieuw geboren door Gods barmhartigheid

Petrus prijst de God en Vader van Jezus Christus, want Hij heeft ons opnieuw geboren laten worden. Niet omdat wij goed zijn, of omdat Hij er later voor terugbetaald wil worden, maar om Zijn grote barmhartigheid.

Hebben wij die barmhartigheid nodig om opnieuw geboren te worden? Hebben wij het nodig dat Iemand ons helpt? Ja, want als we onze eigen weg blijven gaan en daarmee Gods plan voor ons leven missen, zijn we geestelijk gezien dood. Daarom dienen we opnieuw geboren te worden. Niet uit een mens, maar uit God. Het is een geestelijke geboorte, waardoor we nieuw, geestelijk leven krijgen. Dat kunnen we alleen ontvangen van God vanwege Zijn barmhartigheid (vers 3).

Opnieuw geboren door de opstanding van Jezus Christus

God wil iedereen wel die hulp geven, om opnieuw geboren te kunnen worden, maar het is alleen mogelijk door de dood en opstanding uit de dood van de Heer Jezus Christus. Wie daar niets van wil weten of er niet voor kiest, kan niet opnieuw geboren worden. In vers 3 staat dat God mensen opnieuw geboren laat worden door die opstanding.

Jezus Christus is gestorven en weer opgestaan uit de dood. Daardoor is het mogelijk geworden dat wij, als we zonder God leven en daardoor dood zijn, levend kunnen worden door opnieuw geboren te worden. Dit wordt mogelijk zodra we kiezen voor Jezus Christus. Dit doen we in geloof. Kiezen voor Christus is geloven dat Hij voor ons gestorven is en wij door Hem opnieuw geboren kunnen worden. Hierdoor leven wij in hoop!

Opnieuw geboren en bescherming

In vers 4 staat dat we door Gods kracht beschermd worden omdat we geloven. Dit heeft allemaal met elkaar te maken. We geloven in Jezus Christus, we worden opnieuw geboren en worden als gevolg daarvan door Gods kracht beschermd.

Waarom worden we beschermd? Onder andere omdat er iets op ons ligt te wachten!

Opnieuw geboren en de erfenis

Wat dacht u van een ongerepte erfenis, die niet kan vergaan? Die ligt in de hemel klaar voor iedereen die gelooft. Voor iedereen die opnieuw geboren is en door God wordt beschermd. Die erfenis heeft te maken met het feit dat wij, die opnieuw geboren zijn, kinderen zijn van God, de Koning van het heelal. Die erfenis bestaat uit eeuwig leven, eeuwige blijdschap en eeuwige verbondenheid met Jezus Christus onze Redder.

Opnieuw geboren en de redding

Wie gelooft en opnieuw geboren wordt, is gered van de zonde, gered van een eeuwig gescheiden leven van de God van hemel en aarde. Die redding is nu al vast en zeker. Toch is die redding nog niet zichtbaar geworden.

Daarom staat er: "U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden". Laten we onze redding tegemoet zien. Elke dag komt die dichterbij. Hij wordt geopenbaard, zichtbaar gemaakt, wanneer Jezus Christus terug komt om ons op te halen om voor altijd bij Hem te zijn!

Bijbelboek: 1 Petrus Trefwoorden: Bescherming, Erfenis, Redding, Wedergeboorte