De zaligsprekingen, gelukkig met God

Wanneer de Here Jezus de berg opgaat, begint Hij met de zogenoemde bergrede, de basisprincipes van het Koninkrijk der Hemelen. Hij start met een opsomming en vertelt Zijn toehoorders wie gelukkig zullen zijn. Dit wordt de zaligsprekingen genoemd. Wie wil er niet gelukkig zijn?

1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Matteüs 5:1-12 (NBV)

Gelukkig zijn

Iedereen wil gelukkig zijn. Geluk heeft te maken met tevredenheid over de huidige situatie. Het betreft ons gevoel van vrede en blijdschap. In de wereld waarin we leven zijn het vaak de omstandigheden die bepalen of we gelukkig zijn of niet. Sommigen wonen in een land met oorlog en armoede, waar het volgens deze omschrijving haast niet mogelijk is om geluk te kennen.

Het eerste dat Jezus Christus vertelt, wanneer Hij in Zijn rede op de berg de mensen ziet en toespreekt, is dat we gelukkig zijn wanneer ons leven verbonden is met God.

Ons leven verbonden met God

De mensen die nederig van hart zijn, zullen gelukkig zijn. Van nature zijn wij als mensen trots, hoogmoedig, of op zijn minst niet bereid anderen zomaar te dienen. Deze nederigheid kunnen we alleen bereiken wanneer we verbonden zijn met God. Wie zijn leven verbindt met God, door het aan Hem over te geven op basis van het verlossende werk van Jezus Zijn Zoon, zal op God gaan lijken.

Daarom zal God mensen gelukkig maken die treuren, want Hij zal ze troosten. God is opgetogen over mensen die hongeren naar gerechtigheid, mensen die barmhartig zijn, een zuiver hart hebben en vrede stichten. Al deze dingen zijn beschrijvingen van het karakter van God. Door ons leven aan Hem te verbinden wordt Zijn karakter beetje bij beetje in ons zichtbaar. Het gevolg is dat we geluk gaan ervaren, een vrede die alle verstand te boven gaat.

Geluk in slechte omstandigheden

Het geluk waarvan hier gesproken wordt, is afhankelijk van onze verbinding met God door Jezus Christus heen en dus niet afhankelijk van omstandigheden. Het is mogelijk gelukkig te zijn, Zijn vrede te ervaren, ook wanneer de omstandigheden slecht zijn. Wanneer we vervolgd worden omdat we gerechtigheid zoeken, wanneer we uitgescholden worden omdat we mensen vertellen dat we bij Hem horen, dan mogen we ons verheugen!

Onze beloning, dat we Zijn rust en vrede in ons hart mogen hebben, is niet alleen hier op aarde. We zullen ook straks in de hemel beloond worden met een rijke beloning!

Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Blijdschap, Geluk, Koninkrijk, Zalig