Zoek het goede, niet het kwade

We zeggen vaak dat God altijd bij ons is. God is altijd overal aanwezig, dus dat klopt. Maar is God altijd met ons? Staat Hij altijd aan onze kant?

14 Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen. 15 Haat het kwade, heb het goede lief en zorg dat er recht gedaan wordt in de poort. Misschien zal dan de HEER, de God van de hemelse machten, genade schenken aan wie er overgebleven zijn van Jozefs volk.

Amos 5:14-15 (NBV)

Goed en kwaad

De eerste opdracht die Amos doorgeeft is om het goede te zoeken, en niet het kwade. Het goede zoeken betekent niet dat we wachten tot het op ons pad komt, maar dat we er actief naar zoeken. Bij het maken van onze plannen, bij het denken en praten over andere mensen: zoek het goede, niet het kwade.

De tweede opdracht versterkt de eerste. We moeten het goede liefhebben en het kwade haten. Alles wat goed is, of het nu daden zijn, woorden, gedachten of ontvangen zegeningen, we mogen het liefhebben, vasthouden, koesteren. Door dit te doen zullen we bijna als vanzelf het kwade gaan haten. Datgene wat andere mensen schade brengt, wat eigen eer zoekt, wat uit is op oneerlijke winst, haat dat.

Gevolg van het liefhebben van het goede

Wie het goede liefheeft zal ook, wanneer er een besluit moet worden genomen, recht doen. Een besluit in de poort, zoals vers 15 noemt, gaat over andere mensen en gewichtige zaken. Daarin moeten we betrouwbaar en rechtvaardig zijn. Eerlijk op zoek naar de waarheid.

Het directe gevolg hiervan is dat de Heer, de God van de hemelse machten, met ons zal zijn. Dan vermoeden en zeggen we dat niet alleen, dan is het ook werkelijk zo. De God van rechtvaardigheid is dan met ons!

Wanneer we het goede liefhebben en omarmen zullen we anderen recht doen en de rechtvaardige Rechter aan onze kant zien staan.

Bijbelboek: Amos Trefwoorden: Goed, Kwaad