Toegeven wie God werkelijk is

We kunnen zeggen dat we weten dat God bestaat en toch leven alsof Hij niet bestaat. Wie erkent dat Hij werkelijk God is, zal anders gaan leven.

28 Erken de HEER, stammen en volken, erken de HEER, zijn majesteit en macht,
29 erken de HEER, de majesteit van zijn naam, draag geschenken voor hem aan.
Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie.

1 Kronieken 16:28-29 (NBV)

Macht en majesteit

De oproep om de Heer te erkennen geldt voor iedereen; voor stammen en volken. Hem erkennen is meer dan alleen maar geloven dat Hij bestaat. Het betekent ook dat we toegeven dat Hij koninklijk is (majesteit) en machtig. Het erkennen van Zijn koningschap en macht betekent zelfs dat we bereid zijn ons aan Hem te onderwerpen.

Wij zijn de onderdanen in het Koninkrijk van God. Hem erkennen als Heer in ons leven is de eerste stap naar de verlossing, die Hij brengt.

Geschenken

Wie bij een koning in de buurt komt, kan niet met lege handen aankomen. Wie de Heer erkent, komt met geschenken voor Hem. Wat kunnen we geven aan de Schepper van hemel en aarde?

God wil graag dat we onszelf geven. In Romeinen 12:1 staat dat we onszelf als een levend offer mogen brengen aan God. We hoeven daarbij niet te sterven, want Jezus Christus is al voor ons gestorven. Wij mogen leven; voor Hem. Dat is onze eredienst, ons geschenk voor de Koning.

Buigen

Behalve dat we voor Hem mogen leven, wordt ook van ons gevraagd om te buigen voor de Heer. Want Hij is heilig. Wanneer we in Zijn buurt komen, wat mogelijk is door het offer van Zijn Zoon Jezus, zien we Zijn heerlijkheid (Zijn glorie), en mogen we ons buigen. Dat is vanzelfsprekend.

Leven alsof God een vriendelijke weldoener is, doet enorm tekort aan Wie Hij werkelijk is, namelijk de Koning van het heelal, heilig en glorieus. Daarom mogen we dichtbij Hem leven, maar wel in afhankelijkheid en met groot respect.

Bijbelboek: 1 Kronieken Trefwoorden: Buigen, Macht, Majesteit