Liefde, genade en trouw

In de kortste van de 150 psalmen, geeft de schrijver ons twee overweldigende redenen om God te loven en prijzen.

1 Loof de HEER, alle volken, prijs hem, alle naties: 2 zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de HEER. Halleluja!

Psalm 117:1-2 (NBV)

Oproep tot lofprijs

Alle volken en alle naties worden opgeroepen om de Here God te loven en te prijzen. Loven en prijzen zijn synoniem. Door iemand te loven noem je goede eigenschappen op van die persoon. Het is roemen, eren en in sommige gevallen verheerlijken. Het is complimenten geven en waarderen.

Dat mogen alle volken en naties doen, schrijft de Joodse psalmist. Dit is niet voorbehouden aan een bepaald volk of aan mensen van een bepaalde religie. Ieder mens op aarde wordt opgeroepen de Heer, de God van hemel en aarde, te eren en te waarderen.

Rede voor lofprijs

Waarom zouden wij de Here God loven? Deze korte psalm noemt twee zeer overtuigende redenen.

Allereerst wordt de liefde van God genoemd. Die is overstelpend, ofwel overvloedig, teveel om te bevatten. In de NBG '51 vertaling wordt in plaats van "overstelpende liefde" het woord goedertierenheid gebruikt, overgenomen uit de Statenvertaling. Dit woord heeft alles te maken met de barmhartigheid van God, zijn genade, zachtmoedigheid en welwillendheid. Wat een grote God, Die bereid is vanaf Zijn zeer hoog verheven troon aan ons Zijn zachtmoedige liefde en welwillende genade op overstelpende manier te laten zien!

De tweede reden om God te eren is de trouw van God. Trouw betekent loyaliteit en toewijding. Het betekent ook nauwkeurig en onveranderlijk. We kennen het woord trouw in verband met het huwelijk (trouwen). De trouw van God is echter meer dan dat. Gods trouw duurt namelijk voor eeuwig. Er komt nooit een einde aan Zijn loyaliteit en toewijding aan ons. Er komt geen dag dat Hij verandert of op Zijn beloften terugkomt. Zijn overstelpende liefde is nauwkeurig en voor eeuwig op ons gericht!

Wij, en lofprijs

Hoe meer we Gods Woord lezen, hoe meer we God leren kennen. Hoe meer we God leren kennen, hoe meer we Hem willen loven en prijzen. Hoe meer we Hem loven (Hem eren om zijn goede eigenschappen), hoe meer we over Hem willen lezen.

Bouw deze cirkel op en groei in kennis van God, groei in lofprijs en aanbidding en groei naar geestelijke volwassenheid.

Bijbelboek: Psalmen Trefwoorden: Aanbidding, Genade, Liefde, Lofprijs, Trouw, Volwassenheid