God woont bij mensen

Het is vanaf het begin Gods verlangen geweest om onder de mensen te wonen, hun God te zijn. Mensen zijn niet alleen Gods schepping, maar vooral ook Zijn volk, Zijn kinderen, Zijn vreugde!

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'

Openbaring 21:1-4 (NBV)

Vanaf het paradijs

Al vanaf het eerste begin wandelde God samen met de mensen, Die Hij geschapen had, in de avondkoelte van de hof van Ede (vergelijk Genesis 3:8). Het is door de zonde van de mens (in hetzelfde hoofdstuk van Genesis) fout gegaan. God, Die heilig is, kan zich niet mengen met de mensen, die zondig zijn.

Maar toch is het altijd het verlangen geweest van God om dicht bij Zijn mensen te zijn. Hij was een persoonlijke vriend van Abraham, van Mozes en van David. Toen Salomo de tempel mocht bouwen zei God het volgende.

3 De HEER zei tegen Salomo: 'Ik heb het smeekgebed dat je tot mij gericht hebt gehoord. Ik heb de tempel die je gebouwd hebt tot heilige plaats gemaakt, om er voor altijd mijn naam te laten wonen. Niets van wat daar gebeurt zal me ontgaan; ik zal alles ter harte nemen.

1 Koningen 3:3 (NBV)

Gods Naam woont onder de mensen. Hij wil graag het volk Zijn volk kunnen noemen en Zich over hen kunnen ontfermen (vergelijk Hosea 2:25).

In het nieuwe testament

De tijd waarin wij leven is een enorm grote stap verder in de realisatie van Gods droom! In plaats van alleen Gods Naam die onder de mensen woont, in een enkele stad (Jeruzalem), woont Gods Geest Zelf in alle mensen die erom vragen (Lucas 11:13). Iedere gelovige wordt daarom een tempel van de Heilige Geest genoemd (1 Korintiërs 6:19) en de Gemeente wordt ook zo genoemd (1 Korintiërs 3:16).

God kan niet dichter bij ons wonen dan dat Hij in ons woont! Leven wij in het besef dat God zó dichtbij is? God vindt ons waardevol genoeg om bij ons te wonen. Vinden wij ons waardig?

De gevolgen van Gods aanwezigheid

Vandaag zijn de gevolgen van Gods aanwezigheid in ons leven dat we worden geleid door Zijn Geest, dat we worden geheiligd (Zijn hulp om steeds minder te zondigen door beter naar Hem te leren luisteren) en dat we in alle omstandigheden echte vrede mogen ervaren.

In de toekomst, wanneer God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt, is de eenheid met God compleet. Dan is Zijn woonplaats onder ons. Dan zullen de tranen uit onze ogen worden gewist. Waar God is zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen gejammer en geen pijn.

Wat een geweldige toekomst hebben wij! Want God wil bij mensen wonen.

Bijbelboek: Openbaring Trefwoorden: Geest, Hemel, Nieuwe hemel, Toekomst