God verandert ons taalgebruik

Wanneer God wil dat we een taak voor Hem uitvoeren waarbij we moeten spreken, is Hij bereid ons taalgebruik te veranderen. Dat ondervond Jesaja.

Hij zag God op een indrukwerkkende manier. Daarbij kwam hij met een schok tot de ontdekking dat hij maar beter kon zwijgen! Voordat God hem roept voor een taak worden zijn lippen gereinigd.

1 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. 2 Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3 Zij riepen elkaar toe: 'Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.' 4 Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. 5 Ik schreeuwde het uit: 'Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.' 6 Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. 7 Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: 'Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.' 8 Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: 'Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?' Ik antwoordde: 'Hier ben ik, stuur mij.'

Jesaja 6:1-8 (NBV)

Wie als kind van God iets voor Hem wil betekenen, gaat meestal door verschillende fasen.

Ontmoeting met een heilig God

Het is niet duidelijk of het hier om een eerste ontmoeting gaat of om een hernieuwde. Het gevolg is echter hetzelfde: Het leven van Jesaja wordt door deze ontmoeting voor altijd veranderd. Hij ziet God als Iemand Die zeer hoog is en als Iemand die zeer heilig is.

Hebben wij God zo ontmoet dat we doordrongen zijn van Zijn grootheid en heiligheid?

Ontdekking van onze eigen onheiligheid

Zodra Jesaja Gods grootheid en heiligheid ziet schreeuwt hij het uit! "Ik moet zwijgen! Ik heb onreine lippen. Mijn taalgebruik is niet goed! Om mij heen zijn mensen die onreine lippen hebben. Om zo God te moeten ontmoeten...". Hij is diep ontzet!

Wanneer wij dicht tot God naderen zullen we ons vaak realiseren hoe anders wij zijn. Onze eigen zonden kunnen ons diep schokken.

Reiniging door God

In plaats van ons af te keuren en onwaardig te vinden, komt God onze zwakheden tegemoet. Jesaja wordt van al zijn zonden gereinigd met een gloeiende kool van Gods altaar. Ook wij mogen ons dagelijks laten reinigen door het bloed van Jezus Christus (vergelijk Johannes 1:9). Door ons te reinigen van alle kwaad, die vaak door onze mond naar buiten komt, maakt God ons geschikt voor een taak in Zijn Koninkrijk.

Mag God uw taalgebruik aanraken? Onze woorden zeggen iets over wie we zijn, diep in ons hart (zie Matteüs 15:18). Onze woorden zijn moeilijk te beheersen (zie Jakobus 3). Mag God daarbij? Mag Hij zo diep ingrijpen in uw leven?

Roeping door God

Direct na de reiniging wordt Jesaja geroepen. Niet iedereen wordt direct geroepen, maar we worden wel pas geroepen nadat we door God gereinigd zijn. De roeping naar Jesaja toe is duidelijk: Uitgaan voor God.

God kan ons roepen om in ons gezin onze plaats in te nemen. Vaak worden mensen geroepen om daarnaast ook in de plaatselijke gemeente te dienen, of daarbuiten. Laten we onze oren open houden.

Beschikbaar zijn

Met zeer eenvoudige woorden bevestigt Jesaja zijn beschikbaarheid naar God toe. "Hier ben ik, stuur mij" (Jesaja 6:8).

Zijn we bereid God te ontmoeten, in te zien wie we zijn en Hem te laten ingrijpen in ons hart? Het zal ons helpen om bereid te zijn voor de taak die Hij voor ons heeft.

Bijbelboek: Jesaja Trefwoorden: Evangelisatie, Getuigenis, Heilig, Spreken, Woorden