Blind geloof

Het is nooit verstandig om zomaar zonder nadenken blindelings ergens in te geloven. We kijken meestal met enige reserve naar een advertentie, een verkoper, zelfs naar een mooi aanbod van een vriend. Wanneer is blind geloof mogelijk? Wanneer is het nodig?

10 Esther droeg Hatach op om Mordechai het volgende te antwoorden: 11 'Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt: die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend af. Wat mijzelf betreft, ik ben nu al in geen dertig dagen bij de koning ontboden.' 12 Esthers woorden werden aan Mordechai overgebracht. 13 Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven: 'Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. 14 Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.' 15 Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven: 16 'Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en 's nachts niet, drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen.' 17 Mordechai ging weg en deed wat Esther hem had opgedragen.

Esther 4:10-17 (NBV)

Het gesprek hierboven kunnen we als volgt simpel samenvatten:

- Vers 7-9: Mordechai laat weten dat Haman koninklijke toestemming heeft alle Joden te vermoorden.
- Vers 10-12: Esther: Het is zelfmoord om zomaar naar de koning te gaan.
- Vers 13-14: Mordechai: Het volk zal toch wel gered worden, maar Esther zal toch omkomen.
- Vers 15-17: Esther besluit, tegen beter weten in, toch de stap te nemen.

De stap in geloof

Voor Esther was de kans enorm groot dat ze gedood zou worden als ze ongevraagd bij de koning op bezoek zou komen. Bovendien was ze al een poos niet bij de koning ontboden. Waarom zou ze dit risico lopen? Dood zou ze immers helemaal niets meer kunnen betekenen voor haar volk. En al zou ze toegelaten worden, wat zou ze kunnen bereiken? De wet van Meden en Perzen kon niet herroepen worden. Zo'n groot risico lopen met zo'n kleine kans op een mogelijke opbrengst was dwaasheid.

Toch besloot Esther te gaan. Ze bid, laat bidden en gaat. Wat deed haar van gedachten veranderen? Misschien was het wel de uitspraak van Mordechai: "Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze" (vers 14).

Blind vertrouwen

Dit was daarom een stap in geloof. Een stap in blind geloof, want met haar verstand, haar gevoel, met haar ogen zag ze geen voordeel in deze stap. Een stap in blind geloof betekent dat je vertrouwt op een God Die goed is, ook al begrijp je soms helemaal niets van wat Hij doet.

Soms, wanneer wij een besluit moeten nemen terwijl we niet weten wat de uitkomst zal zijn, kunnen we iets begrijpen van het probleem van Esther. Laten we dan haar voorbeeld volgen en in het donker de hand van God vastpakken en Hem blindelings vertrouwen. Met blind geloof op Hem komen we verder dan in het licht van ons eigen inzicht.

Bijbelboek: Esther Trefwoorden: Bidden, Gehoorzaamheid, Geloof, Vertrouwen