Wat hebben we over voor het Koninkrijk

In dit vijfde en zesde voorbeeld, wat Jezus Christus vertelt om het Koninkrijk van de hemel uit te leggen, spreekt Hij over onze eigen verantwoordelijkheid. Wat hebben we er voor over?
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Overgave - Waarde

Het Koninkrijk dat overal doordringt

Het Koninkrijk der hemelen heeft de eigenschap overal door te dringen. Zowel in het leven van mensen, als in de hele wereld.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Evangelisatie - Groei - Leven - Wereld

Het Koninkrijk is Gods project

Het Koninkrijk der hemelen is een project van God, waarin Hij mensen ruimte en veiligheid biedt.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Eeuwigheid - Hemel

Het Koninkrijk is samen opgroeien

Het Koninkrijk der hemelen is nu. Daarin groeien mensen die God dienen en mensen die niets van Hem willen weten samen met elkaar op. Tot op die ene dag.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Gehoorzaamheid - Koninkrijk - Toekomst

Het Koninkrijk en het Woord van God

Jezus Christus vindt het belangrijk dat we begrijpen wat het Koninkrijk der hemelen is. In hoofdstuk 13 van Matteüs lezen we dat de Heer het door 7 gelijkenissen aan ons probeert uit te leggen.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Gehoorzaamheid - Koninkrijk - Luisteren - Woord

Leven, ook wanneer je sterft

Wie graag wil leven, ook nadat hij is gestorven, zou kennis moeten maken met Hem Die zegt: Ik ben de opstanding en het leven.
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Eeuwig - Geloof - Leven - Opstanding

We hoeven niet in de duisternis te zijn

Zevenhonderd jaar voor de geboorte van Jezus Christus werd al over Hem gesproken door een profeet, Jesaja genaamd. Hij zei: "Een volk dat in duisternis wandelt ziet een schitterend licht."
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Duisternis - Licht

Het brood dat leven geeft

Jezus Christus noemt Zichzelf brood des levens. Hij zegt dit omdat de mensen om Hem heen om een zichtbaar teken vragen.
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Brood - Leven - Vrede

Hoogste Heer en Koning

Jezus Christus wordt op meerdere plaatsen in de Bijbel de hoogste Heer en de hoogste Koning genoemd. Andere vertalingen zeggen ook: Koning der koningen en Here der Heren.
Bijbelboek: Openbaring Trefwoorden: Heer - Koning - Vrede - Zachtmoedig

De gezalfde van God

Jezus Christus is de gezalfde van God. Christus is het Griekse woord voor gezalfde. In het Oude Testament, dat geschreven is in het Hebreeuws, staat er Messias.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Gezalfde - Messias - Taak