Van verdeeldheid naar eenheid

Enkele duizenden jaren voor Christus verwarde God de taal van de mensen, die de toren van Babel bouwden. Met de komst van de Heilige Geest liet God mensen elkaar weer verstaan.

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.

Handelingen 2:1-6 (NBV)

Niet begrijpen brengt verdeeldheid

De toren van Babel werd gebouwd met het doel altijd terug te kunnen keren naar die ene stad, Babel. Dat ging in tegen de duidelijke instructies van God, dat de mensen zich moesten gaan verspreiden over de aarde. Door hun taal te verwarren bereikte God dat doel; door verdeeldheid.

In onze wereld geldt dat ook nog op een andere manier. De één spreekt de taal van geld, de ander van macht. Sommigen van vrijgevigheid en anderen van hebzucht. In onze gezinnen en kerkelijke gemeenten werkt dat ook zo. En, wanneer we elkaar daardoor niet begrijpen, is er verdeeldheid.

Begrijpen is een stap naar eenheid

Op de eerste Pinksterdag liet de Heilige Geest de volgelingen van Jezus in vreemde talen spreken, die ze niet kenden en waarvoor ze niet hadden geleerd (vers 4). Ze werden verstaan door veel buitenlandse Joden, die in Jeruzalem woonden (vers 6). Ze vertelden over de grootheid van God (vers 11).

Wanneer mensen elkaar gaan begrijpen, dezelfde taal spreken, kan er eenheid ontstaan. Mensen ontwikkelen eenzelfde doel, hebben goed overleg, tonen respect voor elkaar. God brengt eenheid. Geestelijke eenheid.

Eenheid en de gemeente

Door deze eenheid, gemaakt door de Heilige Geest, bouwt de Heer Zijn gemeente. In Johannes 10:16 vertelde de Heer dat er op een dag één kudde zou zijn, met één Herder.

Brengen wij met onze woorden eenheid of verdeeldheid? Hebben we Gods taal van liefde en verzoening begrepen en leren spreken? Vraag om de Geest van God. Hij is onze beste Leraar.

Bijbelboek: Handelingen Trefwoorden: Eenheid, Pinksteren, Verdeeldheid