Het gezag van de woorden van Jezus

Een centurio had aan Jezus gevraagd bij hem thuis te komen, om zijn doodzieke slaaf te genezen. Wanneer de Heer op weg is, bedenkt deze Romeinse overste zich. De Heer hoeft maar te spreken om de knecht te genezen.

6 Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar hem toe stuurde met de mededeling: 'Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. 7 Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. 8 Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: "Ga!" dan gaat hij, en tegen een andere: "Kom!" dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg: "Doe dit!" dan doet hij het.'

Lucas 7:6-8 (NBV)

De kracht van woorden

Onze woorden zijn krachtig, want ze kunnen invloed uitoefenen op het leven van andere mensen, zowel in goede als in minder goede zin. 

De woorden van de Here Jezus hebben kracht. De schepping is tot stand gekomen door de scheppende woorden van Jezus, het Woord (vergelijk Johannes 1:1-3). Niet alleen kunnen Zijn woorden iets nieuws scheppen, maar ze kunnen ook herstellen en genezen. Deze Romeinse officier geloofde dit.

Om Gods kracht in ons leven te zien werken, is het dus niet noodzakelijk om Zijn nabijheid of Zijn aanraking te ervaren. De centurio geloofde dat het voldoende zou zijn als de Here Jezus alleen maar zou spreken. Geloven wij dat ook?

Het gezag van Jezus

Deze Romeinse gezagsdrager weet precies hoe het werkt. Hij geeft zijn opdrachten ook mondeling door aan zijn ondergeschikten en zij doen wat hij zegt. Wat de centurio ook doorheeft is dat gezag alleen goed functioneert, als je weet dat je zelf ook onder gezag staat. Door dit te zeggen geeft hij aan dat hij het gezag van Jezus erkent over zijn leven. "Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat". Door te vragen of Jezus dat woord van genezing spreekt, stelt hij zich onder Jezus' gezag.

Wanneer we volgelingen van de Here Jezus zijn, mogen we ons hele leven onder Zijn gezag stellen. Wanneer we problemen hebben is het misschien wat makkelijker om het gezag van Jezus Christus te aanvaarden. We kunnen het zelf niet oplossen. Maar willen we juist ook de dingen, die we zelf onder controle zouden willen houden, aan Hem overgeven?

Wie leest in Gods Woord, en het gezag van Jezus' woorden accepteert, zal wonderlijke dingen mogen meemaken.

Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Geloof, Gezag, Macht, Woorden