Voor altijd veilig

Voor alle mensen geldt dat de Goede Herder (Jezus Christus) ons roept. Hij roept ons bij onze eigen naam. Iedereen die Hem volgt zal veilig zijn. Voor eeuwig.
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Eeuwig - Leven - Redding - Veiligheid

Vertrouwd zijn met Gods naam

Wie is vertrouwd met de naam van God? Er zijn mensen die dagelijks vloeken en Gods Naam gebruiken. Er is ook nog een andere manier om met Gods naam vertrouwd te zijn.
Bijbelboek: Psalmen Trefwoorden: Bescherming - Bevrijding - Kennis - Liefde - Redding

Actief en aan kettingen

Demonen zijn engelen, die ooi de keus hebben gemaakt voor Satan en tegen God. Ze zijn nog steeds actief in deze wereld. Maar, ze zijn door God veroordeeld en, hoewel actief, aan kettingen gebonden.
Bijbelboek: 2 Petrus Trefwoorden: Demonen - Macht - Oordeel - Vrijheid

Alles aanwezig voor een vroom leven

Het woord vroom klinkt in onze tijd misschien heilig of overdreven. Maar een leven dat dankzij Gods hulp goede vrucht voortbrengt en dat God de eer geeft is een vroom leven.
Bijbelboek: 2 Petrus Trefwoorden: Kennis - Macht - Nieuwe schepping - Vrucht dragen

Let op de volgorde

Jezus Christus roept mensen om Hem te volgen. Dat houdt in dat die mensen loslaten waar ze mee bezig zijn, besluiten nemen, en er voor gaan.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Discipelschap - Keus - Volgen

Geloven dat God goed is

Misschien vinden we het vrij makkelijk om te geloven dat God andere mensen kan helpen of zelfs genezen. Maar geloven we dat ook voor onszelf? Geloven we dat onze God echt goed is?
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Geloof - Goedheid

Hoofdzaak en bijzaak

Voor Jezus Christus was het genezen van mensen en uitdrijven van demonen geen hoofdzaak maar bijzaak. Waar het Hem werkelijk om ging, was mensen vertellen over Gods Koninkrijk.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Evangelisatie - Prioriteiten - Wonderen

Omgaan met problemen

Wanneer we in ons leven met problemen te maken krijgen, mogen we Jezus Christus erbij roepen, in Zijn Naam het probleem aanspreken en verwachting hebben.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Gebeden - Genezing - Problemen - Vrede

Geloven en het lot

We zijn niet gewend om met een dobbelsteen besluiten te nemen. Zeker niet wanneer het om belangrijke beslissingen gaat in ons (geestelijk) leven.
Bijbelboek: Handelingen Trefwoorden: Afhankelijkheid - Geloof - Lot

Een wegwijzer zijn

Om mensen op God te kunnen wijzen hoef je geen Bijbelschool te hebben gevolgd. Iedereen die door Jezus Christus met God verzoend is kan door God gebruikt worden om mensen de weg te wijzen.
Bijbelboek: 2 Koningen Trefwoorden: Evangelisatie - Wegwijzer