De kracht van het kruis

Soms is theologie interessant, leuk om over te bomen. Maar wanneer het er op aankomt, is alleen de kracht van het kruis van belang.

17 Ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen, maar om te verkondigen - en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. 18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.

1 Korintiërs 1:17-18 (NBV)

Wie Gods Woord leest en doorgeeft heeft een serieuze taak. Daarbij heeft het verkondigen van het evangelie gelukkig niet veel te maken met diepzinnige welsprekendheid.

Gezonden om te verkondingen

Paulus heeft in de voorgaande verzen uitgelegd dat het niet belangrijk is door wie je tot geloof gekomen bent, of door wie je gedoopt bent. Hij is trouwens niet geroepen om te dopen. Paulus is gezonden om door te geven wat hij heeft ontvangen, namelijk het levende Woord van God.

We mogen allemaal Zijn woorden doorgeven aan anderen. We begrijpen misschien niet alles, maar wat we wel begrijpen mogen we aan anderen vertellen. De kern van de boodschap is niet zo moeilijk.

De eenvoud van de boodschap

Het evangelie, het goede nieuws, is zelfs zo eenvoudig, dat mensen zich er aan ergeren. In vers 18 staat dat het voor sommigen een dwaasheid is. Wij mensen zijn aan God ongehoorzaam geweest en verdienen daarvoor de doodstraf. God, Die zoveel van ons houdt, wilde dat voorkomen en gaf daarom Zijn eigen Zoon in onze plaats. Jezus Christus, de Zoon van God, is mens geworden om in onze plaats te sterven aan het kruis. Wie op Hem vertrouwt krijgt daarom vergeving van zonde en eeuwig leven.

De kracht van het kruis

Deze eenvoudige boodschap heeft alleen waarde wanneer we het offer aan het kruis erkennen. Door het kruis redt de kracht van God ons van onze zonden. Zonder kruis is er geen redding. Door de dood van de Here Jezus aan het kruis ontvangen wij het eeuwige leven.

De kracht van het kruis is voldoende om mensen te verlossen. Onze vermeende diepzinnigheid of welsprekendheid kan daar niets aan bijdragen. Theologische verschillen vallen weg wanneer we samen knielen bij dat kruis.

Bijbelboek: 1 Korintiërs Trefwoorden: Kracht, Kruis, Zonde