God helpt wanneer wij vertellen

Om aan andere mensen het goede nieuws van Jezus Christus te vertellen is niet altijd makkelijk. Uit onze passage van vandaag zien we dat God helpt, zodat wij het evangelie kunnen doorgeven.

26 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: 'Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.' 27 Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28 en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29 De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.' 30 Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: 'Begrijpt u ook wat u leest?'  ...
34 De eunuch vroeg aan Filippus: 'Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?' 35 Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam.

Handelingen 8:26:30 en 34-35 (NBV)

In deze passage zien we drie manieren waarop God Filippus helpt.

God geeft leiding door de Heilige Geest

Iedere Christen mag de Geest van God ontvangen. De Bijbel leert ons dat de Geest ons leven verandert, dat er nieuwe eigenschappen in ons leven groeien, dat we geestelijke gaven ontvangen en troost wanneer we dat nodig hebben. Een andere reden waarom God ons Zijn Geest geeft, lezen we in Handelingen 1:4-5 en 8, namelijk dat we kracht krijgen om te getuigen van Jezus Christus.

Filippus krijgt hulp van God, zoals we lezen in vers 26 en 29. Hij gehoorzaamde en deed wat God hem opdroeg. Wij mogen ook verwachten dat God ons leidt. Door te leren luisteren naar wat in ons hart gesproken wordt, leren we gaandeweg Zijn stem beter verstaan.

God geeft omstandigheden

Soms is het geen toeval wanneer we mensen ontmoeten, of wanneer een bepaald gesprek ontstaat. We geloven dat God soms omstandigheden maakt, zodat het makkelijker wordt om het goede nieuws door te geven.

In vers 30 zien we dat Filippus bij de Ethiopiër kwam en hem hoorde lezen uit het Bijbelboek Jesaja. Deze omstandigheid, door God gegeven, wordt door Filippus benut. Hij stelt de Ethiopiër een vraag. Deze vraag, "Begrijpt u ook wat u leest?", en de vraag van de Ethiopiër in vers 35, is de aanleiding dat ze samen verder in gesprek komen.

God geeft Zijn Woord

Het Woord van God is bij uitstek geschikt om uit te leggen hoe Jezus Christus de mensen met God heeft verzoend, hoe vergeving van zonde tot stand gekomen is en dat eeuwig leven voor alle mensen binnen bereik gekomen is.

Het is mooi om te zien (vers 35) dat Filippus over het evangelie van Jezus Christus spreekt, uitgaande van de tekst uit Jesaja, die de Ethiopiër las. Ieder hoofdstuk in de Bijbel is geschikt om met elkaar en met anderen over Jezus Christus te spreken.

Willen we vertellen over Jezus Christus? God helpt door ons de leiden met Zijn Geest, door omstandigheden te creëren en door ons de Bijbel te geven.

Bijbelboek: Handelingen Trefwoorden: Bijbel, Evangelisatie, Getuigenis, Hulp