Kijken met Gods verrekijker

Middenin een situatie van tegenslag, moeite of verdriet, kan het zijn dat we Gods beloften voor de toekomst uit het oog verliezen. Van de profeet Habakuk mogen we leren dat we vooruit mogen kijken naar de toekomst, die God voor ons heeft.

17 Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining -
18 toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.
19 God, de HEER, is mijn kracht,
hij maakt mijn voeten snel als hinden,
hij laat mij over mijn bergen gaan.

Habakuk 3:17-19 (NBV)

God heeft net aan Habakuk verteld dat zijn volk, vanwege hun grote zonde, door een sterke vijand zal worden overmeesterd (zie Habakuk 1:4-6). Hoe is het mogelijk dat Habakuk, die weet dat binnenkort een grote oorlog uitbreekt, kan juichen voor God? Dat komt omdat Habakuk drie dingen ziet door Gods verrekijker.

Habakuk ziet wat om hem heen is

Het volk heeft alles wat recht en rechtvaardig is overboord gegooid. Het is zo erg dat Habakuk aan God vraagt hoe God dit kan aanzien (Habakuk 1:3-4). Hier kijkt Habakuk niet door de ogen van de mensen om hem heen, want die zien God niet. Ze zien Gods rechtvaardigheid niet, maar ze doen wat ze zelf willen. Habakuk doet niet met ze mee, maar kijkt met de ogen van God. Eerlijk blijft voor hem eerlijk, zonde blijft zonde.

We kunnen mensen tegenkomen die Gods wetten met voeten treden. We staan soms midden tussen mensen die hun eigen recht zoeken ten koste van anderen. Blijven wij de zonde zien zoals God die ziet?

Habakuk ziet wat gaat komen

Binnenkort zal een enorm leger het land binnenvallen. God heeft Habakuk verteld dat het zo verbijsterend zal zijn, dat de mensen het niet zullen geloven als het ze vooraf verteld wordt (Habakuk 1:5). Dit leger is niet te stuiten, zal veel verwoesten en veel gevangenen meenemen.

Habakuk schrikt natuurlijk enorm. Toch ziet hij ook dit door Gods ogen. Gods oordeel is rechtvaardig. God geeft het volk nog steeds, en opnieuw, een kans om terug te keren naar hun God. Het is nog niet te laat.

In Habakuk 2:4 staat: "Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw". Voor wie God verwachten is er altijd de belofte van Gods trouw. 

Habakuk ziet Gods visie aan de horizon

Het is maar een enkele regel, maar in hoofdstuk twee staat duidelijk wat er gaat gebeuren met dit reusachtige, angstaanjagende leger. Habakuk mag even door Gods verrekijker kijken. Wat hij ziet, staat in Habakuk 2:11.

11 Dan trekt de wind verder en waait voorbij. Boeten zal hij die van zijn kracht zijn god maakt.

Habakuk 2:11 (NBV)

Door die verrekijker ziet Habakuk het moment dat dit leger, onstuitbaar als de oostenwind (1 vers 9), verder trekt en voorbij waait. En nog iets verder in de tijd toont Gods verrekijker dat dit leger, dat van zijn kracht zijn god had gemaakt, zal moeten boeten.

Nu begrijpen we misschien beter waarom Habakuk in onze passage zegt: "Al zal de vijgenboom niet bloeien ... God, de HEER, is mijn kracht".

Ook wij mogen, wanneer we lezen in Gods Woord, kijken door Gods verrekijker. Onze  toekomst ligt in Zijn handen. Wij mogen leven door Zijn trouw.

Bijbelboek: Habakuk Trefwoorden: Belofte, Toekomst, Trouw, Visie