Mannen met respect voor hun vrouw

Er zijn meerdere redenen waarom mannen respect zouden moeten hebben voor hun vrouw. In het onderstaande vers uit de eerste brief van Petrus worden drie redenen genoemd.

7 U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.

1 Petrus 3:7 (NBV)

In de eerste verzen van dit hoofdstuk roept Petrus de vrouwen op, zich juist op te stellen naar hun man. Ze kunnen door hun gedrag hun ongelovige man misschien zelfs winnen voor God. In vers 7 spreekt Petrus de man aan. Hij moet respect tonen voor zijn vrouw.

De vrouw is broos

In de NBG '51 vertaling staat "leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk". Brozer dan je zelf bent. Zowel man als vrouw zijn vaatwerk, door God uit klei geschapen. De vrouw is brozer dan de man. Ze is gevoeliger, kwetsbaarder en breekbaarder. Daar moeten we voorzichtig mee omgaan. Ons leven met onze vrouw moet in alles rekening houden met deze eigenschappen van onze vrouw.

Petrus noemt het verstandig als we rekening houden met onze vrouw, die brozer is dan wij.

De vrouw verdient respect

In sommige culturen worden vrouwen gezien als minder belangrijk of ondergeschikt aan mannen. Petrus geeft een heel eenvoudige reden waarom onze vrouw ons respect verdient. Ze deelt samen met ons in de genade van het nieuwe leven. Ook zij heeft, door genade, eeuwig leven ontvangen, net als wij. We zijn allebei even afhankelijk van God voor ons eeuwig behoud. Daarin is door God geen onderscheid gemaakt tussen de man en de vrouw.

Het respect dat we onze vrouw geven is gebaseerd op het belangrijkste besluit van de allerhoogste God, namelijk dat ook aan haar genade is gegeven om, samen met ons, het eeuwig leven te ontvangen.

Onze gebeden onbelemmerd

Bij mensen die op deze manier omgaan met hun vrouw, zegt Petrus, staat niets hun gebeden meer in de weg. Ruw omgaan met haar, of weinig of geen respect tonen, belemmert God onze gebeden te verhoren vanwege onze ongehoorzaamheid. Er staat dan iets tussen ons en God in.

Mannen met respect voor hun vrouw gaan voorzichtig met ze om, verheugen zich samen in hun eeuwige redding en mogen onbelemmerd tot God naderen.

Bijbelboek: 1 Petrus Trefwoorden: Gebeden, Huwelijk, Respect, Verlossing