Hosea

Hosea behoort tot de Kleine Profeten. Het is het 28ste boek van het Oude Testament.

Liefde en tucht

Wanneer God tuchtigt, is dat om iemand weer terug te brengen bij Zijn Vaderhart.
Bijbelboek: Hosea Trefwoorden: Liefde - Tucht - Verzoening