Zeg hardop dat Jezus Heer is

Wat betekent het wanneer iemand je heer is? Dat er iemand is met wie je rekening moet houden? Die je leven in kan vullen en een bepaalde kant op stuurt?

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

Romeinen 10:9 (NBG)

In dit korte Bijbelgedeelte lezen we wat het betekent wanneer Jezus onze Heer is.

De Heer vraagt belijdenis

In de tijd van Paulus, de schrijver van dit Bijbelboek, waren er verschillende soorten slaven, want er waren verschillende soorten heren. Een wrede en slechte heer liet zijn slaven hard werken, sloeg ze en gaf ze amper genoeg eten om van te kunnen leven. Een goede heer gaf zijn (overigens goede en betrouwbare) slaaf verantwoordelijkheid in zijn huis, een beetje zakgeld en zorgde voor diens gezondheid en gezin. Een slaaf die het zo getroffen had, kon na een aantal jaren hard sparen zichzelf vrijkopen.

In andere gedeelten schrijft Paulus dat, wanneer we bij Jezus Christus horen, Hij onze Heer is geworden. Hij is een goede Heer, Die voor zijn volgelingen zorgt, het beste met hen voorheeft, en hen een geweldige toekomst geeft!

De voorwaarde om bij deze geweldige Heer te mogen horen, schrijft Paulus, is dat we met onze mond belijden dat Jezus Heer is. Dat doe je niet alleen eenmalig een keer in de kerk, maar regelmatig, wanneer iemand daar naar vraagt of het nodig heeft om dit te horen. Vergelijk ook Matteüs 10:32. Zeggen dat Hij Heer is, betekent overgave.

De Heer vraagt geloof

We kunnen alleen maar zeggen dat Jezus Christus Heer is (en het werkelijk menen), wanneer de Heilige Geest dat in ons binnenste bewerkt (zie 1 Korintiërs 12:3). Paulus legt uit dat God ook wil, dat we geloven dat God de Here Jezus uit de doden heeft opgewekt. We dienen geen Heer Die tweeduizend jaar geleden is gestorven en nu niet meer leeft. We dienen een levende Heer. Dat moeten we geloven met ons hart.

Zonder geloof is het niet mogelijk om iets te doen dat God blij maakt (zie Hebreeën 11:6). We hebben geloof nodig om, zonder dat we zien, in ons hart vast te stellen dat de Here Jezus leeft. 

De Heer geeft behoud

Door te zeggen dat Jezus onze Heer is, en te geloven dat Hij de dood heeft overwonnen (door Gods werk), zullen we behouden worden. Waarvan worden we behouden? We worden behouden van een leven zonder God. Behouden van een leven waarin we de slaven zijn van een andere heer, namelijk de wrede heer van de zonde en de dood.

Paulus zegt in het kort: Wil je vrij zijn van de wrede en slechte heer, die ons op de weg leidt van de eeuwige dood zonder God? Zeg dan dat Jezus Christus je Heer is (geef je aan Hem over) en geloof dat Hij leeft. Geloof dat met je hele hart en je zult een nieuwe Heer krijgen en voor eeuwig behouden worden.

Als je dat bijzonder vindt, spreek daar dan vooral ook met anderen over. Belijdt Zijn Naam zo vaak je kunt, zodat ook anderen, die gebukt gaan onder de zware last van een wrede heer, zich kunnen overgeven aan de Heer van het Leven.

Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Belijden, Heer, Redding