Waarheid zeggen, doen en liefhebben

We houden van de waarheid, zeggen we. Maar spreken we de waarheid? Doen we wat waarheid is? Denken we volgens de waarheid? Houden we van de waarheid?

16 Hier moeten jullie je aan houden: Spreek de waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken; 17 wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot meineed, want daar heb ik een afkeer van - spreekt de HEER.'

Zacharia 8:16-17 (NBV)

Waarheid spreken

De waarheid spreken heeft kracht. Het bevestigt in onszelf, in onze omgeving, in de hemelse gewesten dat God en Zijn Woord betrouwbaar zijn. God wil dat we waarheid spreken tegen elkaar. Het gaat erom dat we niet liegen. Het gaat er ook om dat we bewust Bijbelse waarheden als het ware beetpakken en elkaar daarmee bemoedigen en de richting wijzen.

Waarheid doen

Recht spreken is niet alleen voor rechters. Wanneer we spreken over andere mensen kunnen we mensen recht doen, of onrecht aandoen. In feite doen we niet alleen de mens recht, we doen de waarheid recht wanneer we in waarheid over elkaar spreken. Het gaat hier niet om elkaar eens even flink de waarheid te zeggen, want die is vaak ik-gericht. Het sleutelwoord is dat door ons spreken de vrede wordt bewaard.

Is soms ons spreken er op gericht een ander kwaad te doen, of doen we de waarheid recht en brengt ons spreken rust? We doen de waarheid wanneer ons spreken de vrede bewaart.

Waarheid liefhebben

Meineed wordt gepleegd wanneer opzettelijk een leugen wordt verteld bij het afleggen van een verklaring. Mensen die meineed plegen hebben de waarheid niet lief maar zijn uit op andere voordelen, zoals eigen winst.

De waarheid is belangrijk omdat het ons betrouwbaar maakt en omdat het vrede brengt. Het is voldoende reden om de waarheid lief te hebben en hoog te houden!

Bijbelboek: Zacharia Trefwoorden: Denken, Doen, Liefhebben, Spreken, Waarheid